Praha 1 – Malá Strana, Nerudova čp. 249 (rekonstrukce paláce na poslaneckou ubytovnu)

Příkladem spolupráce dvou oborů přímo v terénu se stala rozsáhlá rekonstrukce palácového objektu čp. 249/III v Nerudově ulici, během které proběhl záchranný archeologický výzkumu a i záchranný stavební průzkum. Obě tyto akce prováděli pracovníci archeologického oddělení Národního památkové ústavu, územně odborného pracoviště v hlavním městě Praze (Havrda-Podliska 2003; Kovář 2003; Podliska – Havrda – Kovář 2003). Archeologický výzkum byl vyvolán generální rekonstrukcí objektu, jehož součástí byl kontroverzní projekt výstavby rozsáhlých podzemních garáží přímo v srdci Malé Strany.