Přednášky

Praha archeologická – město UNESCO a jeho archeologické dědictví

Ve dnech 19.5.-21.5.2009 proběhla po dlouhé době pražská archeologická konference, kterou pořádalo, kromě našeho pracoviště, též Muzeum hlavního města Prahy a Archeologický ústav. Naše oddělení zorganizovalo na závěr konference exkurzi. Vybráno bylo kromě Juditina mostu i několik běžně nepřístupných románských památek. Program konference:

Cyklus přednášek v Muzeu hl. m. Prahy v rámci výstavy 12 nej… objevů pražské archeologie

J. Čiháková , J. Havrda – Malá Strana – město v podhradí
Z. Dragoun – Románská Praha
Z. Dragoun – Nejstarší pražské mosty – Juditin a Karlův
Z. Dragoun – Karlův most a pozůstatky mostu Juditina – vycházka s výkladem
J. Podliska – V. Kašpar – Nové město – svět středověkých řemeslníků
J. Podliska – V. Kašpar – Popelnice minulosti

Přednášky pro Společnost přátel starožitností

Z. Dragoun – Kvádříkové domy v Praze
J. Havrda – J. Podliska – M. Šmolíková – Cesta do hlubin města – 12 nej… objevů pražské archeologie v Muzeu hl. m. Prahy – výstava a její zákulisí

Přednáška pro Spolek přátel Podolí a okolí

J. Podliska – Vyšehradské podhradí z pohledu archeologa

Přednáška pro Společnost pro obnovu památek v Dolních Chabrech

M.Tryml – Výsledky výzkumu kostela sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech

Přednášky: Archeologické objevy posledních let v centru Prahy

Přednáškou Zdeňka Dragouna – Románská Praha byl 25. března 2008 zahájen cyklus přednášek archeologů Národního památkového ústavu v hl. m. Praze v Muzeu Karlova mostu. Přednášky se konaly v prostorách muzea – Křižovnické nám. 3, Praha 1. Celý program přednášek, včetně krátkých anotací:

Objev neznámého raně středověkého opevnění jižní části pražské Malé Strany

J. Havrda – M. Tryml: Objev neznámého raně středověkého opevnění jižní části pražské Malé Strany. Přednáška pro Společnost přátel starožitností přednesená 29. 11. 2006 v Muzeu hl. m. Prahy.

Deset století historie areálu bývalého dominikánského kláštera na pražské Malé Straně

J. Havrda – M. Tryml: Deset století historie areálu bývalého dominikánského kláštera na pražské Malé Straně. Cyklus přednášek přednesený v hotelu Mandarín Oriental v Karmelitské ulici na podzim roku 2006.

Při znovuotevření synagogy po rekonstrukci v r. 1999

Během rekonstrukce proběhl pod podlahou Staronové synagogy archeologický výzkum. Při znovuotevření synagogy po rekonstrukci v r. 1999 zazněla informace o výsledcích tohoto výzkumu, který vedl Zd. Dragoun.