Románské domy

Archeologické pracoviště pražských památkářů mělo po celou svou historii blízko k jedinečnému pražskému stavebněhistorickému fenoménu, jímž jsou zdejší kvádříkové domy. Po obsáhlé práci V. Píši z druhé poloviny 60. let bylo téma znovu soustavně otevřeno ve druhé polovině 90. let. Díky nejprve zpracovatelskému a posléze edičnímu grantu Grantové agentury ČR proběhla v letech 1996 – 2002 dokumentace a revize stavu všech známých kvádříkových staveb, spojená s jejich podrobným popisem a zhodnocením a ukončená vydáním publikace Románské domy v Praze a posléze i její anglické mutace. Zpracovatelský kolektiv vedli Zd. Dragoun, J. Škabrada a M. Tryml. Jak tomu v podobných případech bývá, úplnost práce vydržela necelé dva roky. Nedávný výzkum na náměstí Republiky přinesl k 63 zpracovaným stavbám objev třech nových.