Rybná ulice

Hektický rok 1992 přinesl dva rozsáhlé výzkumy na východním okraji Starého Města. Výzkum v proluce Myslbek (duben – říjen) se časově překrýval s výzkumem v Rybné ulici za obchodním domem Kotva (červenec 2004 – únor 2005) a podobným způsobem se překrývalo vedení výzkumu (Zd. Dragoun a M. Tryml) i široký pracovní kolektiv. Na rozdíl od výrazně mladšími zásahy poničenému areálu Myslbeku bylo na staveništi dnešní burzy cenných papírů odkryto množství staveb a jejich příslušenství s enormním množstvím předmětů středověké materiální kultury.