Setkání archeologů NPÚ, Praha – Bohnice 2021

Tradiční, již jedenácté setkání archeologů Národního památkového ústavu se letos uskutečnilo poprvé v Praze, a to na dvoře barokního statku, jenž se nachází na návsi starých Bohnic. Tento historický areál využívá při zpracovávání a deponování nálezů odbor archeologie pražského pracoviště NPÚ. Výjezdního zasedání se zúčastnily více než tři desítky archeoložek a archeologů z většiny památkových územních pracovišť NPÚ. 

Toto setkání má již více než desetiletou tradici, vůbec první, iniciované naším pracovištěm, se konalo v Želivě v roce 2010, další pak např. v Hradci nad Moravicí, v Třeboni, Valči, Kroměříži, Grabštejně, Kuksu, Českém Krumlově či Brně. Na programu jednáni, jež proběhlo 15. 6. 2021, bylo množství příspěvků, které se týkaly archeologie v NPÚ. Úvodní slovo přes webovou aplikaci pronesla odborná náměstkyně NPÚ J. Michalčáková. Následně byly projednávány čtyři základní témata, ke kterým proběhla živá diskuse. Jednání moderoval Jan Pařez. Jako první vystoupili J. Podliska, M. Tomášek s příspěvkem Koncepce působení odboru archeologie v rámci celkové koncepce NPÚ 2022–2026. Druhý příspěvek se týkal Základní evidence archeologických nálezů (P. Popelářová, J. Kalferstová, M. Tomášek). Následovalo téma: Monitoring památkového fondu i v souvislosti s kůrovcovou kalamitou (L. Militká, M. Zezula, J. Hlas). Na závěr vystoupil Jan Pařez s příspěvkem: Prostředky na záchranné archeologické výzkumy v rozpočtu NPÚ; vyhodnocení jejich využití (J. Pařez). Zvláště tato problematika byla následně živě diskutována. Na závěr je nutno poděkovat kolegům z GŘ, kteří se pod novým vedoucím, kterým se stal J. Pařez, ujali spoluorganizace letošního setkání. Myslím, že tato setkání mají smysl a je škoda, že ne všichni kolegové mohli dorazit.

fb-share-icon