Staletá Praha 12

  • Janská, E. 1982: K novým nálezům gotického skla v Praze – New Finds of Gothic Glass in Prague, Staletá Praha 12, 149-159, 219-220.