Staletá Praha 13

  • Olmerová, H. 1983: Nález středověkého pivovarského zařízení na Novém Městě – Der Fund einer mittelalterlichen Bierbrauereiausstattung in der Prager Neustadt, Staletá Praha 13, 211-217, 258.
  • Špaček ,L. 1983: Archeologie. In: Přehled činnosti Pražského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v roce 1980. Staletá Praha 13, 226-227.
  • Špaček, L. 1983: Středověká vápenka na Velkopřevorském náměstí – Die mittelalterliche Kalkbrennerei am Velkopřevorské náměstí auf der Prager Kleiseite, Staletá Praha 13, 207-210, 258.