Staletá Praha 21

Bureš, M. – Dragoun, Zd.1991: Archeologické výzkumy na trase Královské cesty – Archäologische Untersuchungen auf der Strecke des Königsweges, Staletá Praha 21, 265-284, 296-297.