Staletá Praha 22

  • Čiháková-Draganová, J. 1992: K vývoji osídlení jádra Malé Strany v době Přemyslovců – On settlement history of the core of Malá Strana (Lesser Quarter of Prague) under the Přemysl dynasty – Zur Entwicklung der Besiedlung vom Zentrum der Kleinseite in der Zeit der Przemysliden, Staletá Praha 22, 89-108.
  • Dragoun, Zd. 1992: K lokalizaci pobřežní partie opevnění Starého Města pražského – On the localization of the coastal part of fortifications of the Old Town of Praque – Zur Lokalisierung der Uferpartie der Befestigung der Prager Altstadt, Staletá Praha 22, 127-134.
  • Dragoun, Zd. – Stehlíková, D. 1992: Archeologické a stavebně historické výzkumy v areálu prelatury zbraslavského kláštera v letech 1984 – 1989 – Archaeological and architectual history investigations in the area of the prelature buildings of the Zbraslav Abbey in 1984-1989, Staletá Praha 22, 135-164.
  • Frolík, J. – Boháčová,I. 1992: Archeologický výzkum Pražského hradu v 80.letech – Archaeological investigations of the Prague Castle in the course of the eighties – Archäologische Untersuchung der Prager Burg in den 80er Jahren, Staletá Praha 22, 71-88.
  • Havel, J. – Kovářík, J.1992: Minulost a současnost archeologického výzkumu pravěku na pražském území – The past and the present ov archaeological investigations of the prehistoric occupation of the territory of Prague, Staletá Praha 22, 7 – 20.
  • Ječný, H. – Olmerová, H.1992: Historie a proměny jednoho bloku při hradbách Starého Města pražského – Transformations of one of the building plots by the walls of the Old Town of Prague throughout the ages – Die Historie und Veränderungen eines Blocks bei den Schanzen der Prager Altstadt, Staletá Praha 22, 21-70.
  • Tryml, M. – Zavřel, J.1992: K počátkům středověkého osídlení jižní části Malé Strany – on the origins of early medieval settlement of the S part of the Lesser Quarter – Zu den Anfängen der frühmittelalterlichen Besiedlung des Sudteiles von der Kleinseite, Staletá Praha 22, 109-126.