Staletá Praha 24

 • Frolík, J. – Chotěbor, P.2003: Nová zjištění o kapli Všech svatých na Pražském hradě, Staletá Praha 24, 5-14.
 • Frolík, J. 2003: Bývalý Tereziánský ústav šlechtičen/čp. 2 na Pražském hradě (archeologie a stavebně historický průzkum), Staletá Praha 24, 15-28.
 • Podliska, J. – Havrda, J. – Kovář, M. 2003: Dům čp. 249/III v Nerudově ulici na Malé Straně, Staletá Praha 24, 29-54.
 • Čiháková, J. 2003: Severní fronta Malostranského náměstí v rané gotice, Staletá Praha 24, 55-86.
 • Semerád, M. – Tryml, M. 2003: Kvádříkové objekty v domě čp. 529/III v Karmelitské ulici na Malé Straně, Staletá Praha 24, 87-98.
 • Rykl, M. – Rakušan, D. – Dragoun, Zd. 2003: Poznámky k pokračujícímu výzkumu domů čp. 150, 151 a 153/I v Karlově ulici na Starém Městě pražském, Staletá Praha 24, 99-132.
 • Dragoun, Zd. 2003: Výsledky archeologického výzkumu ve Staronové synagoze, Staletá Praha 24, 133-149.
 • Pařík, A. 2003: Obnova Staronové synagogy v letech 1997-1999, Staletá Praha 24, 149-174.
 • Bureš, M. 2003: Sixtův dům: z historie výzkumu jednoho domu na Starém Městě pražském, Staletá Praha 24, 175-184.
 • Outrata, J. J. 2003: Čp. 553/I, Sixtův dům. Stavebně historický průzkum stropů dvorních křídel objektu, Staletá Praha 24, 185-200.
 • Hanzlíková, K. – Juřina, P. 2003: Vývoj osídlení na městišti Lossiovského paláce (Lidový dům) v Hybernské ulici od vrcholného středověku do časného novověku, Staletá Praha 24, 201-208.
 • Starec, P. – Valtr, L. 2003: Bastion „U Božích muk“ v Praze na Karlově – dosavadní poznatky archeologického a stavebně historického průzkumu, Staletá Praha 24, 209-224.
 • Frolík, J. – Sigl, J. 2003: Srovnání výsledků archeologického a stavebně historického průzkumu v Chrudimi – Štěpánkově ulici, Staletá Praha 24, 225-236.
 • Holub, P. – Kolařík, V. – Merta, D. – Peška, M. – Zůbek, A.2003: Městská archeologie v Brně a SHP, Staletá Praha 24, 237-252.
 • Varhaník, J. 2003: K institucionalizaci archeologického výzkumu a stavebně historického průzkumu v naší památkové péči, Staletá Praha 24, 253-256.
 • Dragoun, Zd. 2003: Několik slov na závěr, Staletá Praha 24, 257-258.