Staletá Praha 9

  • Huml, V. 1979: Archeologické poznámky k dějinám Koňského trhu na Novém Městě pražském – Archäologische Erkenntnisse zur Geschichte des Pferdemarktes in der Prager Neustadt, Staletá Praha 9, 158-173, 312-313.