Štěpán Rückl, MA

2002 – 2007 bakalářské studium (Ústav pro klasickou archeologii FF UK), bakalářská práce „Opúntská Lokris 1200-700 př. Kr.“
2007 – 2008 magisterské studium (Aegean Archaeology, The University of Sheffield), magisterská práce „Spatial Layout of the Protogeometric Settlement at Mitrou, East Lokris (Central Greece): Social Reality of a Greek Village in the 10th century b.c.”

Praxe v oboru archeologie

2004 Jandavlattepa, Uzbekistán (zpracování a interpretace terénní dokumentace, zpracování nálezového fondu – pozice vedoucí dokumentátor; vedoucí výzkumu L. Stančo, PhD)

2004 – 2005 Pistiros, Bulharsko (zpracování a interpretace terénní dokumentace, zpracování nálezového fondu – pozice vedoucí dokumentátor; vedoucí výzkumu prof. J. Bouzek)
2004 – 2005 Archaia Praha (terénní pracovník)
2004 – 2007 externí spolupráce s NPÚ ÚOP v Praze
2005 – současnost Mitrou Archaeological Project, Řecko (zpracování a interpretace terénní dokumentace, zpracování nálezového fondu – pozice vedoucí dokumentátor a zpracování keramických souborů rané doby železné; vedoucí výzkumu E. Zachou and prof. A. Van de Moortel)
2008 – 2016 Halos Archaeological Project, Řecko (zpracování a interpretace terénní dokumentace, zpracování nálezového fondu – pozice vedoucí dokumentátor a zpracování keramického souboru rané doby železné; vedoucí výzkumu prof. V.V. Stissi)
2012 externí spolupráce s NPÚ ÚOP v Praze
2015 – 2016 pedagogická činnost (výuka studentů bakalářského a magisterského studia archeologie, Universiteit van Amsterdam)
2016 – 2018 The Serraglio, Eleona, and Langada Archaeological Project (zpracování keramického materiálu; vedoucí výzkumu S. Vitale, PhD a S. Marketou)
2018 The survey of the northeast Koan Region (zpracování keramického materiálu; vedoucí výzkumu S. Vitale, PhD a S. Marketou)
2017 – 2020 externí spolupráce s NPÚ ÚOP v Praze

Pracovní náplň a specializace:

  • realizace záchranných archeologických výzkumů na území Pražské památkové rezervace
  • zpracování keramického materiálu (středověk – raný novověk)

Bibliografie: