Symbol sv. Václava na staroměstském předpolí Karlova mostu

V rámci památkové obnovy Karlova mostu probíhaly na jeho staroměstském předpolí v letech 2009 – 2010 stavební úpravy. Ty byly provázeny archeologickým výzkumem Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v hlavním městě Praze. Vedle poznatků o konstrukci Karlova mostu výzkum přinesl i nové informace týkající se historických proměn poloh vinařského sloupu se sochou sv. Václava.

Již 150 let stojí socha sv. Václava na tzv. vinařském sloupu v půdorysném okosení u jihovýchodního nároží kostela sv. Františka Serafínského na Křižovnickém náměstí. Od časů zrození symbolu podle legend z doby přenesení těla světce z Boleslavi do svatovítské rotundy na Pražském Hradě je to poslední, minimálně čtvrté místo, kde se sloup nacházel.
Podle tradice již v 10. století po zázraku na břehu Vltavy umístili naši předkové obrázek sv. Václava na dřevěný sloup. Určit toto místo je pro nás nemožné, protože zatím neznáme ani přesné situování onoho dřevěného mostu. Mohl být někde v blízkosti pozdějších kamenných mostů Juditina a Karlova, ale někdy je jeho existence předpokládána i na poněkud vzdálenějším Klárově. O přítomnosti svatováclavského symbolu u Juditina mostu nedisponujeme jakýmikoliv informacemi. Ty nemáme ani u zpráv z doby počátků funkce Karlova mostu. Skutečnost, že mezi sochami českých patronů na Staroměstské mostecké věži sv. Václava postrádáme, napovídá tomu, že jeho zobrazení mohlo být umístěno jinde než na věži a v úvahu tedy připadá i samostatně stojící sloup, který by navazoval na starší tradici. Další vývoj umístění této sochy se přizpůsoboval funkčním parametrům předpolí mostu a jeho úpravám.
Na základě nových zjištění a s ohledem na dlouhou a významnou historii vyobrazení svatého Václava byla pořízena pamětní deska, která byla 2. 3. 2011 osazena na místě původního umístění vinařský sloupu se sochou sv. Václava a která bude napříště připomínat důležitou kapitolu z dějin Prahy i českého národa.