Veronika Staňková – bibliografie

Diplomová práce

Brněnská předměstská osada Novosady v odrazu hmotné kultury (Novosady – The Suburban Village of the Town of Brno in the Reflection of Material Culture). Nepubl. diplomová práce uložena na ÚAM FFMU Brno.

Články

Staňková, V. 2007: Záchranný archeologický výzkum v Pardubicích na tř. Míru, v poloze „Na Veselce“. In: Archeologické výzkumy v Čechách 2006 (sborník referátů z informačního kolokvia). Zprávy České archeologické společnosti, supplémentum 68, 46.

Staňková, V2008: Konference Forum Archaeologiae Postmediaevalis. Archeologické rozhledy, Roč. 60, č. 4, 780-781.

Staňková, V2010a: Purkyňova ulice ppč. 2354, Praha 1 – Nové Město.In: Archeologické výzkumy v Čechách 2009 (sborník referátů z informačního kolokvia).Zprávy České archeologické společnosti, supplémentum 78.

Staňková, V2010b: Zasedání archeologů Národního památkového ústavu. Zprávy památkové péče, Roč. 70, č. 3, 227.

Staňková, V. 2011a: Výsledky záchranného archeologického výzkumu v Purkyňově ulici na Novém Městě pražském.Staletá Praha 2011/2, roč. 27, 60-73.

Staňková, V. 2011b: Široká čp. 65/V. In:Dragoun Z. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 2009-2010. Pražský sborník historický XXXIX, 407-408.

Staňková, V. 2011c: M. Rettigové ppč. 745 a 2388. In:Dragoun Z. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 2009-2010. Pražský sborník historický XXXIX, 443.

Staňková, V. 2011d: Opatovická před čp. 547/II. In:Dragoun Z. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 2009-2010. Pražský sborník historický XXXIX, 448.

Staňková, V. 2011e: Purkyňova ppč. 2384 a). In:Dragoun Z. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 2009-2010. Pražský sborník historický XXXIX, 453-454.

Staňková, V. 2011f: Karlovo náměstí ppč. 2417/1, 2417/2 a 2416/1. In:Dragoun Z. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 2009-2010. Pražský sborník historický XXXIX, 466.

Staňková, V. 2011g: Břevnovský klášter. In:Dragoun Z. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 2009-2010. Pražský sborník historický XXXIX, 480-481.

Staňková, V– Semerád, M. 2011a: Břevnov, zahrada bebediktinského kláštera.In: Archeologické výzkumy v Čechách 2010 (sborník referátů z informačního kolokvia).Zprávy České archeologické společnosti, supplémentum 81, 29.

Staňková, V– Semerád, M. 2011b: Na Perštýně ppč. 1129. In:Dragoun Z. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 2009-2010. Pražský sborník historický XXXIX, 432-433.

Staňková, V– Semerád, M. 2011c: Ječná ulice ppč. 2501. In:Dragoun Z. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 2009-2010. Pražský sborník historický XXXIX, 465.

Semerád, M. – Staňková, V. – Víšková, M. 2012: Výzkumné práce v průběhu rekonstrukce zahrady břevnovského kláštera. Staletá Praha XXVIII/1, 119-134.

Staňková, V. 2012: Výzkum před kostelem sv. Jiljí v Husově ulici na Starém Městě v Praze. Výroční zpráva za rok 2011. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze, 15.

Staňková, V– Semerád, M. 2012: Nové nálezy stavebních památek 1. poloviny 13. století na Starém Městě pražském.In: Archeologické výzkumy v Čechách 2011 (sborník referátů z informačního kolokvia).Zprávy České archeologické společnosti, supplémentum 85, 24-25.

Čiháčková, L. – Staňková, V. 2013: Záchranný výzkum v Bělé pod Bezdězem a nejstarší hmotné doklady středověkého osídlení města. Archeologie ve středních Čechách 17/1, 249-259.

Staňková, V. 2013a: Praha 1 – Staré Město, nález části raně středověkého pohřebiště v ul. Na Perštýně. In: Archeologické výzkumy v Čechách 2012 (sborník referátů z informačního kolokvia).Zprávy České archeologické společnosti, supplémentum 89, 32-33.

Staňková, V. 2013b: Raně středověké pohřebiště v ulici Na Perštýně. Staletá Praha 2013/2, 50-63.

Staňková, V. 2013c: Velkopřevorské náměstí čp. 486/III – Buquoyský palác.In:Dragoun Z. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 2011-2012. Pražský sborník historický XLI, 473-474.

Staňková, V. 2013d: Všehrdova čp. 445/III.In:Dragoun Z. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 2011-2012. Pražský sborník historický XLI, 476.

Staňková, V. 2013e: Husova ulice a).In:Dragoun Z. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 2011-2012. Pražský sborník historický XLI, 482.

Staňková, V. 2013f: Na Perštýně a).In:Dragoun Z. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 2011-2012. Pražský sborník historický XLI, 495-496.

Staňková, V. 2013g: Na Perštýně c).In:Dragoun Z. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 2011-2012. Pražský sborník historický XLI, 497.

Cymbalak, T. – Staňková, V. 2014: Židovská zahrada na Novém Městě pražském. Poslední poznatky na základě archeologického výzkumu. Staletá Praha XXX, 2014/2, 86-110.

Cymbalak, T. – Staňková, V. – Palakovič, D. 2015: The Jewish Garden in the New Town of Prague. New lessons learned from the archaeological investigations udetaken by the National Heritage Institute in the Capital City of Prague. Colloquia mediaevalia Pragensia 7, 149-168, 169-170.

Nálezové zprávy


Staňková, V. – Havrda, J. 2008a: Nálezová zpráva. Záchranný archeologický výzkum, Praha 1 – Nové Město, Františkánská zahrada parc. č. 665.Výzkum NPÚ, ú. o. p. v hl. m. Praze č.2008/8. Rkp. Č. j. ARÚ AV ČR Praha, v. v. i.1869/09.

Staňková, V. – Havrda, J. 2008b: Nálezová zpráva. Záchranný archeologický výzkum, Praha 1 – Malá Strana, Karmelitská čp. 385/III. Výzkum NPÚ, ú. o. p. v hl. m. Praze č. 2008/15. Rkp. Č. j. ARÚ AV ČR Praha, v. v. i. 1870/09.

Staňková, V. 2009a: Nálezová zpráva. Záchranný archeologický výzkum, Praha 1 – Josefov, Široká 14, pč. 65/V. Výzkum NPÚ, ú. o. p. v hl. m. Praze č. 2009/03. Rkp. Č. j.  NPÚ ÚOP HMP 311/10426/2013. Č. j. ARÚ AV ČR Praha, v. v. i. 5351/09.

Staňková, V. 2009b: Nálezová zpráva. Záchranný archeologický výzkum, Praha 2 – Nové Město, ppč. 2416/1, 2417/1,2417/2. Výzkum NPÚ, ú. o. p. v hl. m. Praze č. 2009/17. Rkp. Č. j.  NPÚ ÚOP HMP 311/10464/2013. Č. j. ARÚ AV ČR Praha, v. v. i. tx-2012-2533.

Staňková, V. 2009c: Nálezová zpráva. Zjišťovací archeologický výzkum, Praha 2 – Nové Město, Vyšehradská čp. 426, ppč. 1331. Výzkum NPÚ, ú. o. p. v hl. m. Praze č. 2009/37. Rkp. Č. j.  NPÚ ÚOP HMP 311/10466/2013. Č. j. ARÚ AV ČR Praha, v. v. i. tx-2012-2588.

Staňková, V. – Podliska, J. 2009: Nálezová zpráva. Záchranný archeologický výzkum, Praha 1 – Staré Město, Na Rejdišti 1., čp. 77, ppč. 992. Výzkum NPÚ, ú. o. p. v hl. m. Praze č. 2008/29. Rkp. Č. j. ARÚ AV ČR Praha, v. v. i. 5352/09.

Staňková, V. 2010a: Nálezová zpráva. Záchranný archeologický výzkum, Praha 1 – Nové Město, M. Rettigové ppč. 745, 2388. Výzkum NPÚ, ú. o. p. v hl. m. Praze č. 2009/41. Rkp. Č. j.  NPÚ ÚOP HMP 311/10569/2013. Č. j. ARÚ AV ČR Praha, v. v. i. tx-2012-2532.

Staňková, V. 2010b: Nálezová zpráva. Záchranný archeologický výzkum, Praha 1 – Nové Město, Purkyňova ppč. 2384. Výzkum NPÚ, ú. o. p. v hl. m. Praze č. 2009/40, č. 2010/09. Rkp. Č. j.  NPÚ ÚOP HMP 311/10567/2013. Č. j. ARÚ AV ČR Praha, v. v. i. tx-2012-2530.

Staňková, V. – Semerád, M. 2010: Nálezová zpráva. Záchranný archeologický výzkum, Praha 1,2 – Staré Město, Nové Město, rekonstrukce kVN – Na Perštýně, Spálená, Karlovo nám., atd. Výzkum NPÚ, ú. o. p. v hl. m. Praze č. 2010/26. Rkp. Č. j.  NPÚ ÚOP HMP 311/10571/2013. Č. j. ARÚ AV ČR Praha, v. v. i. tx-2012-2531.

Staňková, V. – Blažková, I. – Semerád, M. 2011: Nálezová zpráva. Záchranný archeologický výzkum, Praha 1 – Staré Město, nám. Curieových čp. 886/I. Výzkum NPÚ, ú. o. p. v hl. m. Praze č. 2011/21. Rkp. Č. j.  NPÚ ÚOP HMP 311/10595/2013. Č. j. ARÚ AV ČR Praha, v. v. i. tx-2012-2535.

Staňková, V. 2012a: Nálezová zpráva. Záchranný archeologický výzkum, Praha 1 – Malá Strana, Všehrdova čp. 445, parc. č. 799. Výzkum NPÚ, ú. o. p. v hl. m. Praze č. 2012/02. Rkp. Č. j.  NPÚ ÚOP HMP 311/89279/2012.

Staňková, V. 2012b: Nálezová zpráva. Záchranný archeologický výzkum, Praha 1 – Malá Strana, Velkopřevorské nám. čp. 486 (parc. č. 257 a 260). Výzkum NPÚ, ú. o. p. v hl. m. Praze č. 2012/28. Rkp. Č. j.  NPÚ ÚOP HMP 311/2401/2013.

Staňková, V. – Blažková, I. – Semerád, M. 2012: Nálezová zpráva. Záchranný archeologický výzkum, Praha 1 – Staré Město, rekonstrukce kVN – Havelská a okolí. Výzkum NPÚ, ú. o. p. v hl. m. Praze č. 2011/04. Rkp. Č. j.  NPÚ ÚOP HMP 311/10575/2013. Č. j. ARÚ AV ČR Praha, v. v. i. tx-2012-2534.

Staňková, V. – Semerád, M. 2012: Nálezová zpráva. Záchranný archeologický výzkum, Praha 6 – Břevnov, klášterní zahrada, Markétská parc. č. 7. Výzkum NPÚ, ú. o. p. v hl. m. Praze č. 2009/39, 2010/08, 2011/08. Rkp. Č. j.  NPÚ ÚOP HMP 311/10564/2013. Č. j. ARÚ AV ČR Praha, v. v. i. tx-2012-2529.

Staňková, V. 2013a: Nálezová zpráva. Záchranný archeologický výzkum, Praha 1 – Staré Město, Na Perštýně, parc. č. 1129. Výzkum NPÚ, ú. o. p. v hl. m. Praze č. 2012/17. Rkp. Č. j.  NPÚ ÚOP HMP 311/90087/2013.

Staňková, V. 2013b: Nálezová zpráva. Záchranný archeologický výzkum, Praha 1 – Staré Město, Střelecký ostrov (severní část). Výzkum NPÚ, ú. o. p. v hl. m. Praze č. 2012/38-2013/38. Rkp. Č. j.  NPÚ ÚOP HMP 311/25030/2013.

Staňková, V. 2013c: Nálezová zpráva. Záchranný archeologický výzkum, Praha 1 – Nové Město, Purkyňova parc. č. 2384 (kanalizace Quadrium). Výzkum NPÚ, ú. o. p. v hl. m. Praze č. 2013/23. Rkp. Č. j.  NPÚ ÚOP HMP 311/4188/2014.

Staňková, V. – Semerád, M. 2013: Nálezová zpráva. Záchranný archeologický výzkum, Praha 1 – Malá Strana, Velkopřevorské nám. čp. 486. Výzkum NPÚ, ú. o. p. v hl. m. Praze č. 2013/01. Rkp. Č. j.  NPÚ ÚOP HMP 311/4189/2014.

Staňková, V. 2014a: Nálezová zpráva. Záchranný archeologický výzkum, Praha 1 – Nové Město, Purkyňova parc. č. 2384 (kanalizace + voda metro). Výzkum NPÚ, ú. o. p. v hl. m. Praze č. 2013/24. Rkp. Č. j.  NPÚ ÚOP HMP 311/11295/2014. Č. j. ARÚ AV ČR Praha, v. v. i. tx-2014-5237.

Staňková, V. 2014b: Nálezová zpráva. Záchranný archeologický výzkum, Praha 1 – Nové Město, Purkyňova parc. č. 2384 (Qudardium – uliční vpusť). Výzkum NPÚ, ú. o. p. v hl. m. Praze č. 2014/16. Rkp. Č. j.  NPÚ ÚOP HMP 311/48004/2014. Č

Staňková, V. – Blažková, I. – Zavřel, J. 2015: Nálezová zpráva. Zjišťovací archeologický výzkum, Praha 1 – Malá Strana, Tržiště čp. 365, velvyslanectví USA, zahrada Schönbornského paláce. Výzkum NPÚ, ú. o. p. v hl. m. Praze č. 2015/01. Rkp. Č. j.  NPÚ ÚOP HMP 311/60519/2015.

Staňková, V. – Semerád, M. 2015: Nálezová zpráva. Zjišťovací archeologický výzkum, Praha 1 –  Staré Město, Havelská čp. 509, zjišťovací sonda – vstupní šíje . Výzkum NPÚ, ú. o. p. v hl. m. Praze č. 2015/20. Rkp. Č. j.  NPÚ ÚOP HMP 311/59050/2015.