Vladimír Gut – bibliografie

Články, příspěvky

Gut, V., Holasová, A. 2019Ohrožené archeologické památky,aktuální starost pražských památkářů. Poster pro Mezinárodní den archeologie 2019.

Gut, V. 2019: Ohrožené archeologické památky. Příspěvek pro web https://www.npu.cz/cs/uop-praha/zpravy/48958-ohrozene-archeologicke-pamatky-aktualni-starost-prazskych-pamatkaru

Gut, V. 2018: Pravidla návštěvnického provozu na archeologických památkách. Publikováno na https://www.archeopraha.cz/index.php?nid=14 – Aktuality 2018_04_03

Gut, V. 2017: Zřízení zábran na ochranu husitského obléhacího tábora u Nového hrádku v Kunraticích. Publikováno na https://www.archeopraha.cz/index.php?nid=14 – Aktuality 2017_09_07

Gut, V. – Starec, P. – Valtr, L. – Zavřel, J. 2017: OPEVNĚNÍ NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHOSoučasný stav a perspektivy jeho poznání. Příspěvek pro konferenci Město a jeho hradby, AHMP, Praha, 10 – 11. října 2017