Vladimír Píša – bibliografie

Bibliografie

 • 1957: Středověká Praha ve světle nálezů z roku 1955. Ochrana památek – sborník Klubu Za starou Prahu na rok 1957/1, 72-104.
 • 1958: Stará tvář pražské půdy (Nové poznatky o ztvárnění povrchu země, zachovaném v půdorysu historického jádra Prahy). Ochrana památek – sborník Klubu Za starou Prahu na rok 1958/2, 25-31.
 • 1960: O staroměstském opevnění Juditina mostu. K osmistému výročí stavby Kamenného mostu. Ochrana památek- sborník Klubu Za starou Prahu na rok 1960, 62-97.
 • 1961: Jak rostla Praha. Nová poznání nejstaršího vývoje sídliště. Kniha o Praze 1961, 49-63.
 • 1965: O vývoji Prahy v raném feudalismu – Prager  Stadtentwicklung unter dem Frühfeudalismus – Development of  Prague during eaaarly feudalism. Staletá Praha 1, 1-65,  153-155, 178-180.
 • 1969a: 185. Praha 1 – Malá Strana c) Dražického náměstí – Mostecká ul. čp. 58-59/III. Bulletin záchranného oddělení 6/1968, 106-107.
 • 1969b: 185. Praha 1 – Malá Strana d) Johanitská komenda – Velkopřevorský palác čp. 485/III. Bulletin záchranného oddělení 6/1968, 107-108.
 • 1969c: 185. Praha 1 – Malá Strana e) Velkopřevorské nám., Buquoyský palác čp. 486/III. Bulletin záchranného oddělení 6/1968, 108-109.
 • 1969d: 185. Praha 1 – Malá Strana g) Lázeňská ul. čp. 287/III. Bulletin záchranného oddělení 6/1968, 109.
 • 1969e: 187. Praha 1 – Staré Město h) Špitál Křižovníků s červenou hvězdou, čp. 191/I, Křižovnická ulice, Křižovnické náměstí, Platnéřská ulice. Bulletin záchranného oddělení 6/1968, 116.
 • 1971: Středověký Vyšehrad – Der altertümliche Vyšehrad. Staletá Praha 5, 87-104, 275.
 • 1975: Kostel sv. Kosmy a Damiána v klášteře Na Slovanech v Praze. In: Z tradic slovanské kultury v Čechách. Praha, 73-84.
 • 1978: Nové poznatky o opevnění Starého Města pražského – Neue Erkenntnisse über die Befestigung der Prager Altstadt. Archaeologia historica 3, 217-229.
 • 1980a: Můstek na Můstku – Další poznatky o vývoji spojení Starého a Nového Města pražského – Die Brücke auf der Brücke. Weitere Erkenntnisse über die Entwicklung der Kommunikation zwischen der Prager Altstadt und Neustadt. Archaeologia historica 5, 123-130.
 • 1980b: Ochrana archeologických památek v Praze – Der Schutz archäologischer Denkmäler in Prag. Archaeologia historica 5, 143-146.
 • 1980c: Výstavba metra a ochrana památek – dosavadní výsledky a zkušenosti – Bau der Metro und der Denkmalschutz – bisherige Ergebnisse und Erfahrungen. Staletá Praha 10, 56-81, 270.
 • 1982: K otázce opevnění pražského pravobřežního sídliště – Zur Frage der Befestigung der Prager Siedlung am rechten Moldau-Ufer. Archaeologia historica 7, 483-491.
 • 1983: Dům čp. 548 na Starém Městě pražském. Nový pohled na stavební a urbanistický vývoj – Das Haus No 548 in der Prager Altstadt. Ein neuer Aspekt der baulichen und urbanistischen Entwicklung. Archaeologica Pragensia 4, 277-297.
 • 1984: Kvádříkový dům čp. 548 na Starém Městě pražském (O dosud nepoznaných technických detailech) – Das Quadersteinhaus Konskriptionsnummer 548 in der Prager Altstadt (Zu bisher unbekannten technischen Einzelheiten). Archaeologia historica 9, 121-132.
 • 1990: Zur Entwicklung Prags im frühen Mittelalter. In Stadtbaukunst im Mittelalter. Berlin, 137-146.