Vyšla Staletá Praha 2020/2, i ve zcela volně přístupné PDF verzi

Před delším časem pražské pracoviště NPÚ zveřejnilo druhé číslo loňského ročníku Staleté Prahy, i ve formátu PDF volně přístupném na webových stránkách časopisu. Čtenáře jistě potěší i fakt, že kompletní digitalizace se také týká ročníků minulých http://www.staletapraha.cz/vydana-cisla.

Úvodní článek M. Musílka Majitelé – nájemci – podnájemníci tematizuje na základě písemných pramenů 14. a 15. století nájemní bydlení v kontextu středověké Prahy. Jak autor dokládá, komerční nájem byl významným fenoménem, který v průběhu 14. století výrazně stimuloval stavební aktivitu a tím i architektonickou podobu města.

Pražským urbánním prostředím se také zabývají další dvě studie. První z nich, Kaple Božího Těla na Karlově náměstí v Praze (P. Uličný), reviduje dostupné ikonografické prameny a historii této významné stavby, včetně historie místa před její výstavbou. M. Semerád, P. Taibl a M. Musílek ve studii Vývoj zástavby na parcele domu čp. 887/II v ulici Nekázanka jako příklad sekundární parcelace jednoho z bloků Nového Města pražského dokládají na příkladu archeologického a stavebněhistorického průzkumu konkrétního domu podobu a vývoj nejstaršího osídlení Nového Města od jeho lokace až do raného novověku.

Materiálové studie jsou reprezentovány dvěma články o středověkém (Středověké sklo ve sbírce Vojtěcha Lanny a v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze, H. Brožková a H. Sedláčková) a novověkém skle (Raně novověké a novověké nálezy skel ze dvou odpadních jímek z vnitřního dvora Salmovského paláce v Praze, G. Blažková a Š. Křížová) a jedním pojednáním od N. Profantové a A. Plevové o raně středověkém bronzovém kování opasku a jeho překvapivých analogiích a významech (Motiv postavy tančící v podřepu na ozdobě z 8. století ze severního okraje Prahy).

Aktuální číslo, kromě šesti výše zmíněných vědeckých příspěvků a materiálových studií z období středověku a raného novověku http://www.staletapraha.cz/vydana-cisla/sp-36/2-2020, přináší kromě tradičních rubrik (Bibliografická služba, Aktuality) i vzpomínky na výrazné osobnosti oboru.

Přejeme příjemné a inspirativní čtení! 

fb-share-icon