Výroční zpráva 2001

  • Dragoun, Zd.: Výsledky záchranného archeologického výzkumu v hospodářském dvoře Strahovského kláštera, 97-102.
  • Podliska, J. : Nové poznatky o stavebním vývoji kostela sv. Jana Na Zábradlí, 90-94.
  • Tryml, M.: Pohřebiště bez osídlení ?, 95-97.