Výroční zpráva 2002

  • Havrda, J. – Podliska, J. : Předběžné výsledky archeologického výzkumu v Nerudově ulici čp. 249/III na Malé Straně, 89 – 97.
  • Omelka, M. : Archeologický výzkum ve Šporkově ulici čp. 322/III, 100-106.