Výroční zpráva 2005

  • Dragoun, Zd.: Zbytky středověké zástavby domu čp. 669 v Rybné ulici na Starém Městě, 69-71.
  • Havrda, J. : Archeologický výzkum v Liliové ulici v domě čp. 248 na Starém Městě pražském, 89 – 95.
  • Havrda, J. – Tryml, M. : Renesanční jímka z areálu bývalého dominikánského kláštera u sv. Maří Magdalény na Malé Straně, 76 – 88.
  • Omelka, M.: Prezentace zpracování výsledků archeologického výzkumu ve Šporkově ulici čp. 322 na Malé Straně, 77-78.
  • Selmi Wallisová, M.: Výzkum v ulici Na Slupi, 72-76