Výroční zprávy

Výběr z Výročních zpráv pražského NPÚ, které vycházejí pravidelně od roku 2000.
Vybrány jsou části týkající se činnosti archeologického odboru.

ZPRÁVY O ČINNOSTI

 • Zpráva o činnosti za rok 2012: npu-vz2012.pdf (Adobe Acrobat document)
 • Zpráva o činnosti za rok 2011: npu-vz2011.pdf (Adobe Acrobat document)
 • Zpráva o činnosti za rok 2010: npu-vz2010.pdf (Adobe Acrobat document)
 • Zpráva o činnosti za rok 2009: npu-vz2009.pdf (Adobe Acrobat document)
 • Zpráva o činnosti za rok 2008: npu-vz2008.pdf (Adobe Acrobat document)
 • Zpráva o činnosti za rok 2007: npu-vz2007.pdf (Adobe Acrobat document)
 • Zpráva o činnosti za rok 2006: npu-vz2006.pdf (Adobe Acrobat document)
 • Zpráva o činnosti za rok 2005: npu-vz2005.pdf (Adobe Acrobat document)
 • Zpráva o činnosti za rok 2004: npu-vz2004.pdf (Adobe Acrobat document)
 • Zpráva o činnosti za rok 2003: npu-vz2003.pdf (Adobe Acrobat document)
 • Zpráva o činnosti za rok 2002: npu-vz2002.pdf (Adobe Acrobat document)
 • Zpráva o činnosti za rok 2001: npu-vz2001.pdf (Adobe Acrobat document)
 • Zpráva o činnosti za rok 2000: npu-vz2000.pdf (Adobe Acrobat document)

VÝROČNÍ ZPRÁVY
Články s archeologickou tematikou:

 • Výroční zpráva 2000, Pražský ústav památkové péče, (ed. Křížová, A., Špaček, L., Dragoun, Z.), Praha, (2001)
  • Kolektiv: Záchranné archeologické výzkumy, 59-72.

 • Výroční zpráva 2001, Státní památkový ústav v hlavním městě Praze, (ed. Křížová, A., Špaček, L., Dragoun, Z.), Praha, (2002)
  • Dragoun, Zd.: Výsledky záchranného archeologického výzkumu v hospodářském dvoře Strahovského kláštera, 97-102.
  • Podliska, J. : Nové poznatky o stavebním vývoji kostela sv. Jana Na Zábradlí, 90-94.
  • Tryml, M.: Pohřebiště bez osídlení ?, 95-97.

 • Výroční zpráva 2002, Státní památkový ústav v hlavním městě Praze, (ed. P. Vaňous, Zd. Dragoun), Praha, (2003)
  • Havrda, J. – Podliska, J. : Předběžné výsledky archeologického výzkumu v Nerudově ulici čp. 249/III na Malé Straně, 89 – 97.
  • Omelka, M. : Archeologický výzkum ve Šporkově ulici čp. 322/III, 100-106.

 • Výroční zpráva 2003, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze, (ed. Zd. Dragoun), Praha, (2004)
  • Dragoun, Zd. – Rakušan, D.: Výsledky záchranného archeologického výzkumu při rekonstrukci domu čp. 436/I v Jilské ulici na Starém Městě pražském, 35-39.
  • Omelka, M. – Podliska, J. :Záchranný archeologický výzkum v areálu bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad čp. 1078/II na Náměstí Republiky v Praze 1, Praha, (2004), 40 – 46.
  • Čiháková, J.: Záchranný archeologický výzkum v domě čp. 211/III v Nerudově ulici na Malé Straně, 29-33.

 • Výroční zpráva 2005, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze, (ed. P. Vaňous, Zd. Dragoun), Praha, (2006)
  • Dragoun, Zd.: Zbytky středověké zástavby domu čp. 669 v Rybné ulici na Starém Městě, 69-71.
  • Havrda, J. : Archeologický výzkum v Liliové ulici v domě čp. 248 na Starém Městě pražském, 89 – 95.
  • Havrda, J. – Tryml, M. : Renesanční jímka z areálu bývalého dominikánského kláštera u sv. Maří Magdalény na Malé Straně, 76 – 88.
  • Omelka, M.: Prezentace zpracování výsledků archeologického výzkumu ve Šporkově ulici čp. 322 na Malé Straně, 77-78.
  • Selmi Wallisová, M.: Výzkum v ulici Na Slupi, 72-76

 • Výroční zpráva 2006, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze, (ed. P. Vaňous, Zd. Dragoun), Praha, (2007) – více zde…