Výstava Klementinum v datech a obrazech

V galerii Klementinum proběhla v době od 8. 10. do 19. 12. 2010 výstava „Klementinum v datech a obrazech – historický a stavební vývoj Klementina v dobách působení jezuitského řádu“. Součástí výstavy byla i část archeologická. Výběrově zde byly prezentovány nejnovější výsledky archeologického výzkumu v barokním areálu.

Od března 2010 probíhají stavební práce první etapy revitalizace Klementina. Součástí je i rozsáhlý archeologický výzkum prováděný archeologickým odborem Národního památkového ústavu v hl. m. Praze. Výzkum proběhl na všech místech, kde mohlo dojít k narušení archeologických památek. Na výstavě byl prezentován výzkum v Zrcadlové kapli a vyzvednuté kamenné koryto nalezené při snižování podlahy v místě budoucího výtahu ve východní části severního křídla. Archeologický výzkum dále proběhl i na dalších místech: výkop pro čerpadlovou jímku v suterénu křídla, které se nachází mezi hospodářským dvorem a Révovým nádvořím, výkop pro kanalizaci ve východní části severního křídla, výkop pro vodovod v severní části východního nádvoří, výkop pro kanalizaci ve střední části východního nádvoří, výkop pro dešťový svod a z něho ražená štola pod Platnéřskou ulici a výkopy pro dešťový svod a z nich ražené štoly pod Mariánské náměstí.
Potvrzuje se, na základě starších zjišťovacích výzkumů a v souladu s nejnovějšími nálezy, že areál Klementina patří z hlediska dochování archeologických památek k velmi významným mikroregionům v rámci Pražské památkové rezervace. Barokní výstavba „zakonzervovala“ středověké památky, které se často, relativně nenarušené nalézají nehluboko pod dnešním povrchem. Z tohoto důvodu NPÚ preferuje minimalizaci zásahů do historických terénů, včetně respektování všech dochovaných stavebních konstrukcí z původní zástavby místa. V případě, že by mělo dojít k dalším zemním zásahům, musí zde v předstihu před vlastní stavbou proběhnout záchranný archeologický výzkum, který bude finančně i časově velmi náročný.