Výzkum v ulici U Obecního domu čp. 660/I podruhé

Dne 11. 9. 2007 se sešla archeologická komise, která byla svolána z důvodu prezentace dílčích výsledků výzkumu na dvoře budovy čp. 660/I v ulici U Obecního domu v Praze 1 na Starém Města. Vedoucí výzkumu PhDr. M. Omelka popsal přítomným způsob provádění výzkumných prací. Zároveň přiblížil účastníkům komise prozatímní výsledky výzkumu a informoval o odkrytí parkánové zdi, spočívající na vnitřní vyzděné stěně hradebního příkopu Starého Města z 30. let 13. století.

V otázce historických terénů, které zůstanou pod stavební úrovní investora, komise upozornila na nutnost jejich průzkumu nebo dostatečné ochrany před jejich definitivním zajištěním. Způsob zabezpečení nebo výzkumu bude závislé na mocnosti těchto vrstev, která bude ověřena v rámci výzkumu. Na základě tohoto zjištění bude teprve rozhodnuto, zda je z hlediska archeologie přínosnější situace zachovat v původním stavu pod základovou deskou, nebo zda se jedná o archeologické situace, které je nutné před položením základové desky rozebrat.
Komise se dále vyjádřila k žádosti investora akce na rozšíření nového suterénu i do zbývajících nepodsklepených prostor na dvoře budovy. V této otázce komise vyslovila nesouhlas se záměrem investora, s odůvodněním nutnosti zachování vzorku historických terénů pozůstatků nejstaršího opevnění Starého Města pražského, včetně historického zvrstvení terénu v kontaktu s touto fortifikací. V reakci na názor komise přišel investor akce s myšlenkou zakomponovat tuto část historických situací do projektované stavby tak, aby byly pohledově zpřístupněny návštěvníkům budovaného hotelu. Zda je tento návrh prakticky proveditelný, bude komisí posouzeno, až po předložení návrhu technického řešení začlenění archeologických situací do projektu stavby.