Výzkumy v Praze

Stručné informace o archeologických výzkumech jsou ob rok publikovány v Pražském sborníku historickém, vydávaném Archivem hlavního města Prahy již od šedesátých let minulého století. V něm jsou pravidelně otiskována předběžná vyhodnocení jednotlivých archeologických výzkumů provedených (obvykle) ve dvou předešlých letech v Praze. Zprávy, které jsou řazeny abecedně podle umístění lokality (ulice či náměstí a č. parcelního či popisného) a seřazeny dle katastrálních území, se týkají až na výjimky akcí realizovaných v historickém centru Prahy (Hradčany, Josefov, Malá Strana, Nové Město, Staré Město, Vyšehrad). Z výzkumů mimo centrum jsou zde uvedeny výběrově pouze ty, které zachytily středověké situace.

Podle pravidelně zveřejňovaných zpráv v Pražském sborníku historickém o výsledcích archeologických výzkumů bylo na území města v posledních dvaceti letech (1987 – 2006) uskutečněno celkem 820 významnějších archeologických výzkumů, týkajících se středověku. Z tohoto počtu archeologický odbor NPÚ HMP provedl 453 akcí, tedy více než 50 %. Jedná se samozřejmě o nejrůznější výzkumy, od několikadenních až po mnohaměsíční. Do uvedených čísel nejsou započítány akce s negativním výsledkem a rutinní dohledy na staveništích, jejichž počet jde každoročně do stovek.

archeologicky vyzkum v praze v letech 2009-2010.pdf
archeologicky vyzkum v praze v letech 2007-2008.pdf
archeologicky vyzkum v praze v letech 2005–2006.pdf
archeologicky vyzkum v praze v letech 2003-2004.pdf
archeologicky vyzkum v praze v letech 2001-2002.pdf
archeologicky vyzkum v praze v letech 1999-2000.pdf
archeologicky vyzkum v praze v letech 1997-1998.pdf
archeologicky vyzkum v praze v letech 1995-1996.pdf
archeologicky vyzkum v praze v letech 1992-1994.pdf
archeologicky vyzkum v praze v letech 1990-1991.pdf
archeologicky vyzkum v praze v letech 1988-1989.pdf
archeologicky vyzkum v praze v letech 1987.pdf
archeologicky vyzkum v praze v letech 1983-1986.pdf
archeologicky vyzkum v praze v letech 1979-1981.pdf
archeologicky vyzkum v praze v letech 1978.pdf
archeologicky vyzkum v praze v letech 1976-1977.pdf