Zdeněk Dragoun – zprávy o výzkumech

Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město, Anežský klášter, Pražský sborník historický, 1980, 12, 238.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město, Malé náměstí, Pražský sborník historický 12, 1980, 238-239.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město, Pražský sborník historický 12, 1980, 237-238.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město, Řásnovka čp. 784, Pražský sborník historický 12, 1980, 242-243.
Dragoun, Zd.: Praha 2 – Nové Město, Na Slovanech, Pražský sborník historický 12, 1980, 246-247.
Dragoun, Zd.: 307. Praha 1 – Staré Město, 1977 -a) Uhelný trh, Rytířská, Dlouhá, Masná, Dušní ulice, Výzkumy v Čechách 1976-77, 1981, 108.
Dragoun, Zd.: 307. Praha 1 – Staré Město, 1977 -b) Malé náměstí, Výzkumy v Čechách 1976-77, 1981, 108.
Dragoun, Zd.: 307. Praha 1 – Staré Město, 1977 -c) Klášter Blahoslavené Anežky, Výzkumy v Čechách 1976-77, 1981, 108.
Tryml, M. Dragoun, Z. – Ječný, H.: 323. Praha 8 – Dolní Chabry, areál kostela sv. Jana Křtitele. Výzkumy v Čechách 1976-77, 1981, 116.
Tryml, M. – Dragoun, Zd.: 316. Praha 5 – Zbraslav, zámecký park u čp.1, Výzkumy v Čechách 1976 – 1977, 1981, 112.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město, Michalská ul, Pražský sborník historický 13, 1981, 163-164.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město, Na Františku, Pražský sborník historický 13, 1981, 165.
Dragoun, Zd.: 309. Praha 2 – Nové Město, 1976 -a) klášter Na Slovanech – kostel P. Marie, Výzkumy v Čechách 1976-77, 1981, 110.
Dragoun Zd.: Praha 8 – Dolní Chabry. In: Archeologický výzkum v Praze v roce 1978, Pražský sborník historický 13, 1981, 188.
Hrdlička, L. – Dragoun, Zd. – Richterová, J.: Praha 1 – Staré Město, Ungelt, Pražský sborník historický 13, 1981, 165-174.
Dragoun, Zd.: 301. Praha 1 – Staré Město, 1980 -a) Týnský dvůr čp. 636/I, Výzkumy v Čechách 1980‑81, 1984, 98.
Dragoun, Zd.: 301. Praha 1 – Staré Město, 1981 -a) Týnský dvůr čp. 638/I, Výzkumy v Čechách 1980-81, 1984, 98.
Dragoun, Zd.: 301. Praha 1 – Staré Město, 1981 -b) Malá Štupartská čp. 646/I, Výzkumy v Čechách 1980-81, 1984, 99.
Dragoun, Zd.: 301. Praha 1 – Staré Město, 1981 -c) Perlová ul., východní polovina, Výzkumy v Čechách 1980-81, 1984, 99.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město, archeologický dohled při rekonstrukci vodovodní sítě v ulicích kolem ungeltního bloku, Pražský sborník historický 17, 1984, 165.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město, Dlouhá třída, Pražský sborník historický 17, 1984, 147.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město, Masná ul., Pražský sborník historický 17, 1984, 150.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město, Perlová ul., Pražský sborník historický 17, 1984, 150-151.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město, Staroměstské nám, Pražský sborník historický 17, 1984, 151.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město, Ungelt, čp. 636/I, parcela č. 633, Pražský sborník historický 17, 1984, 156.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město, Ungelt, čp. 638/I, parcela č. 635, Pražský sborník historický 17, 1984, 157.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město, Ungelt, čp. 646/I, parcela č. 641, Pražský sborník historický 17, 1984, 158-159.
Hrdlička, L. – Dragoun, Zd. – Richterová, J.: Praha 1 – Staré Město, Ungelt, Týnský dvůr, parcela č. 1065, Pražský sborník historický 17, 1984, 154-156.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město, Malá Štupartská čp. 634/I, Výzkumy v Čechách 1982-1983, 1985, 140.
Dragoun, Zd.: 341. Praha 1 – Staré Město, Malé nám. čp. 459/I (Richtrův dům), Výzkumy v Čechách 1982-1983, 1985, 140.
Dragoun, Zd.: 341. Praha 1 – Staré Město, Týnský dvůr čp. 638/I, Výzkumy v Čechách 1982-1983, 1985, 140.
Dragoun, Zd.: Praha 6 – Přední Kopanina. Kostel sv. Máří Magdalény, Výzkumy v Čechách 1982 – 1983, 1985, 145.
Dragoun, Zd.: 389. Praha 1 – Nové Město, 1985 – Vladislavova ul. ppč. 2383/II, Výzkumy v Čechách 1984-1985, 1987, 166.
Dragoun, Zd.: 388. Praha 1 – Staré Město, 1984 -b) Uhelný trh před čp. 425/I, Výzkumy v Čechách 1984-1985, 1987, 164.
Dragoun, Zd.: 388. Praha 1 – Staré Město, 1984 -d) Řetězová ul. čp. 224/I, Výzkumy v Čechách 1984‑1985, 1987, 164‑165.
Dragoun, Zd.: 388. Praha 1 – Staré Město 1984-1985 -b) klášter sv. Anny, Výzkumy v Čechách 1984‑1985, 1987, 165.
Dragoun, Zd.: 388. Praha 1 – Staré Město, 1985 -c) Husova ul. čp. 241/I, Výzkumy v Čechách 1984‑1985, 1987, 166.
Dragoun, Zd.: 388. Praha 1 – Staré Město, 1985 -d) ul. Na příkopě, Výzkumy v Čechách 1984-1985, 1987, 166.
Dragoun, Zd.: 388. Praha 1 – Staré Město, 1985 -e) Celetná ul. před čp. 557/I, Výzkumy v Čechách 1984-1985, 1987, 166.
Dragoun, Zd.: 388. Praha 1 – Staré Město, 1985 -g) U radnice, čp. 24/I, Výzkumy v Čechách 1984-1985, 1987, 166.
Dragoun, Zd.: Praha 10 – Hostivař. Kostel sv. Jana Křtitele, Výzkumy v Čechách 1984 – 1985. Praha 1987, 173.
Dragoun, Zd. – Kuna, M.: 388. Praha 1 – Staré Město 1984 -c) Perlová ul, Výzkumy v Čechách 1984-1985, 1987, 164.
Dragoun, Zd. – Kuna, M.: Praha 5 – Zbraslav. Zbraslavský zámek – objekt FMZO tzv. zámeček, Výzkumy v Čechách 1984 – 1985. Praha 1987, 171.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Malá Strana, Jánský vršek, Šporkova ulice. In: Dragoun, Zd. a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 1983 – 1986. Pražský sborník historický 21, 1988, 184‑185.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město, Anenský klášter. In: Dragoun, Zd. a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 1983 – 1986. Pražský sborník historický 21, 1988, 187.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město, Celetná ulice. In: Dragoun, Zd. a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 1983 – 1986. Pražský sborník historický 21, 1988, 187.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město, Husova ulice. In: Dragoun, Zd. a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 1983 – 1986. Pražský sborník historický 21, 1988, 188.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město, Karlova ulice. In: Dragoun, Zd. a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 1983 – 1986. Pražský sborník historický 21, 1988, 188.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město, Malé náměstí. In: Dragoun, Zd. a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 1983 – 1986. Pražský sborník historický 21, 1988, 190.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město, Na příkopě. In: Dragoun, Zd. a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 1983 – 1986. Pražský sborník historický 21, 1988, 190.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město, Perlová ulice, Uhelný trh. In: Dragoun, Zd. a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 1983 – 1986. Pražský sborník historický 21, 1988, 191.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město, Řetězová ulice. In: Dragoun, Zd. a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 1983 – 1986. Pražský sborník historický 21, 1988, 191.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město, U radnice b). In: Dragoun, Zd. a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 1983 – 1986. Pražský sborník historický 21, 1988, 195.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město, Uhelný trh. In: Dragoun, Zd. a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 1983 – 1986. Pražský sborník historický 21, 1988, 194.
Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1983 – 1986, Pražský sborník historický 21, 1988, 173-203.
Dragoun, Zd.: 349. Praha 1 – Malá Strana, 1987 -a) Malostranské náměstí před čp. 258/III, Výzkumy v Čechách 1986-1987, 1989, 146.
Dragoun, Zd.: 349. Praha 1 – Malá Strana, 1987 -b) ul. Tržiště, čp. 366/III (Vratislavský palác), Výzkumy v Če­chách 1986-1987, 1989, 146-147.
Dragoun, Zd.: 349. Praha 1 – Malá Strana, 1987 -c) Jánský vršek čp. 328/III, Výzkumy v Čechách 1986‑1987, 1989, 147.
Dragoun, Zd.: 349. Praha 1 – Malá Strana, 1987 -d) Šporkova ul. čp. 322/III, Jánský vršek čp. 323/III, Výzkumy v Čechách 1986-1987, 1989, 147.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Malá Strana, Jánský vršek. In: Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v roce 1987. Pražský sborník historický 22, 1989, 173.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Malá Strana, Malostranské náměstí. In: Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v roce 1987, Pražský sborník historický 22, 1989, 175.
Dragoun, Zd.: 350. Praha 1 – Staré Město, 1986 -h) Karlova ul. před čp. 149/I, Výzkumy v Čechách 1986‑1987, 1989, 151.
Dragoun, Zd.: 350. Praha 1 – Staré Město, 1987 -a) Staroměstské náměstí čp. 550/I, Výzkumy v Čechách 1986‑1987, 1989, 151.
Dragoun, Zd.: 350. Praha 1 – Staré Město, 1987 -b) Malé náměstí čp. 459/I, Výzkumy v Čechách 1986‑1987, 1989, 151.
Dragoun, Zd.: 350. Praha 1 – Staré Město, 1987 -d) ulice U Milosrdných čp. 813/I, Výzkumy v Čechách 1986‑1987, 1989, 151.
Dragoun, Zd.: 350. Praha 1 – Staré Město, 1987 -e) Národní třída čp. 973/I, Výzkumy v Čechách 1986‑1987, 1989, 152.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město, Malé náměstí. In: Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v roce 1987, Pražský sborník historický 22, 1989, 176-177.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město, Národní třída. In: Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v roce 1987, Pražský sborník historický 22, 1989, 177.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město, Staroměstské náměstí a). In: Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v roce 1987, Pražský sborník historický 22, 1989, 178.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město, Staroměstské náměstí b). In: Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v roce 1987, Pražský sborník historický 22, 1989, 178-179.
Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v roce 1987, Pražský sborník historický 22, 1989, 162-182
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Malá Strana, Čertovka. In: Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1988 – 1989, Pražský sborník historický 24, 1991, 195.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Malá Strana, Jánský vršek. In: Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1988 – 1989, Pražský sborník historický 24, 1991, 195-196.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město, Betlémské náměstí c). In: Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1988 – 1989, Pražský sborník historický 24, 1991, 198.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město, Celetná ulice. In: Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1988 – 1989, Pražský sborník historický 24, 1991, 199.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město, Divadelní ulice. In: Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1988 – 1989, Pražský sborník historický 24, 1991, 199.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město, kostel sv. M.a b). In: Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1988 – 1989, Pražský sborník historický 24, 1991, 201-202.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město, Malé náměstí. In: Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1988 – 1989, Pražský sborník historický 24, 1991, 202.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město, Michalská ulice. In: Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1988 – 1989, Pražský sborník historický 24, 1991, 202.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město, Na Perštýně. In: Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1988 – 1989, Pražský sborník historický 24, 1991, 203.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město, Řetězová ulice. In: Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1988 – 1989, Pražský sborník historický 24, 1991, 203.
Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1988 – 1989, Pražský sborník historický 24, 1991, 184-210.
Dragoun, Zd.: 428 Praha – Malá Strana, obv. Praha 1. Jánský vršek, dům čp. 323/III, parc. č. 457/III, Výzkumy v Čechách 1988/9, 1992, 118.
Dragoun, Zd.: 433 Praha – Malá Strana, obv. Praha 1. Koryto Čertovky, ppč. 1081/III, Výzkumy v Čechách 1988/9, 1992, 119.
Dragoun, Zd.: 442 – 444 Praha – Staré Město, obv. Praha l. Divadelní ul. čp. 322/I, ppč. 250/I, Betlémská ulička, ppč. 1137/I – sonda I až III, Výzkumy v Čechách 1988/9, 1992, 121-122.
Dragoun, Zd.: 445, 448 Praha – Staré Město, obv. Praha 1. Divadelní ul. ppč. 1146/I – sonda IV a V, Výzkumy v Čechách 1988/9, 1992, 122-123.
Dragoun, Zd.: 447 Praha – Staré Město, obv. Praha 1. Na Perštýně čp. 356/I, ppč. 359/I, Výzkumy v Čechách 1988/9, 1992, 123.
Dragoun, Zd.: 449 Praha – Staré Město, obv. Praha 1. Řetězová ul. čp. 224/I, ppč. 120/I, Výzkumy v Čechách 1988/9, 1992, 123.
Dragoun, Zd.: 450 Praha – Staré Město, obv. Praha 1. Betlémské nám. čp. 351/I, ppč. 199/I, Výzkumy v Čechách 1988/9, 1992, 123-124.
Dragoun, Zd.: 451 Praha – Staré Město, obv. Praha 1. Malé nám. čp. 459/I, ppč. 412/I (tzv. Richtrův dům), Výzkumy v Čechách 1988/9, 1992, 124.
Dragoun, Zd.: 452 Praha – Staré Město, obv. Praha 1. Celetná ul., dvůr domu čp. 553/I, ppč. 544/I, Výzkumy v Čechách 1988/9, 1992, 124.
Dragoun, Zd.: 455 Praha – Staré Město, obv. Praha 1. prostor mezi čp. 459/I (Richtrův dům) a kostelem sv. Martina, ppč. 412/I, Výzkumy v Čechách 1988/9, 1992, 125.
Dragoun, Zd.: 456 Praha – Staré Město, obv. Praha 1. Michalská ul., kostel sv. Martina ve zdi, ppč. 344/I, Výzkumy v Čechách 1988/9, 1992, 125.
Dragoun, Zd.: Praha 5 – Zbraslav. S od čp. 1, zámek ppč. 10-1, Výzkumy v Čechách 1988 – 1989, Praha 1992, 128.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Malá Strana, U Železné lávky. In: Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1990 – 1991, Pražský sborník historický 26, 1993, 201-202.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město, Karoliny Světlé – rotunda sv. Kříže. In: Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1990 – 1991, Pražský sborník historický 26, 1993, 204.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město, Malá Štupartská čp. 635/I – klášter sv. Jakuba. In: Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1990 – 1991, Pražský sborník historický 26, 1993, 205.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město, Na Perštýně. In: Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1990 – 1991, Pražský sborník historický 26, 1993, 206.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město, Řásnovka čp. 782/I a 783/I. In: Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1990 – 1991, Pražský sborník historický 26, 1993, 207.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město, Staroměstské náměstí a). In: Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1990 – 1991, Pražský sborník historický 26, 1993, 207.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město, Staroměstské náměstí b). In: Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1990 – 1991, Pražský sborník historický 26, 1993, 207-208.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město, ulice 17. listopadu čp. 2/V – Uměleckoprůmyslové muzeum. In: Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1990 – 1991, Pražský sborník historický 26, 1993, 208.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město, ulice 17. listopadu, Křižovnická, Široká, náměstí Jana Palacha. In: Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1990 – 1991, Pražský sborník historický 26, 1993, 208.
Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1990 – 1991, Pražský sborník historický 26, 1993, 190-215.
Dragoun, Zd. – Lochmann, Zd.: Praha 1 – Staré Město, Husova ulice čp. 158/I – Clam-Gallasův palác. In: Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1990 – 1991, Pražský sborník historický 26, 1993, 204.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Hradčany, Pohořelec čp.152/IV. In: Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1992 – 1994, Pražský sborník historický 28, 1995, 223.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Hradčany, Strahovský klášter. In: Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1992 – 1994, Pražský sborník historický 28, 1995, 223.
Dragoun, Zd.: 1427 Praha – Hradčany, obv. Praha 1. Strahovský klášter čp. 128 a 135/4, ppč. 247/2 a 247/3, Výzkumy v Čechách 1990/2, 1995, 271-272.
Dragoun, Zd.: 1432 Praha – Josefov, obv. Praha 1. Ul. 17. listopadu čp. 2/V, ppč. 35, Výzkumy v Čechách 1990/2, 1995, 273.
Dragoun, Zd.: 1438 Praha – Malá Strana, obv. Praha 1. Kosárkovo nábřeží, čp. 127/III, ppč. 1028/2, Výzkumy v Čechách 1990/2,1995, 275.
Dragoun, Zd.: 1439 Praha – Malá Strana, obv. Praha 1. Malostranské náměstí, ppč. 993 před čp. 5/III, Výzkumy v Čechách 1990/2, 1995, 275.
Dragoun, Zd.: 1443 Praha – Malá Strana, obv. Praha 1. ulice U Železné lávky, ppč. 695, Výzkumy v Če­chách 1990/2, 1995, 276.
Dragoun, Zd.: 1462 Praha – Malá Strana, obv. Praha 1. Nerudova ul. čp. 217/III, ppč. 496, Výzkumy v Čechách 1990/2, 1995, 280.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Malá Strana, nábřeží Edvarda Beneše čp. 128/III – Strakova akademie. In: Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1992-1994, Pražský sborník historický 28, 1995, 229.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Malá Strana, Nerudova ulice a) Čp. 217/III. In: Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1992-1994, Pražský sborník historický 28, 1995, 229.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Nové Město, Spálená ul. čp. 102/II. In: Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1992 – 1994, Pražský sborník historický 28, 1995, 250.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Nové Město, Jindřišská ul. čp. 974/II. In: Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1992-1994, Pražský sborník historický 28, 1995, 245.
Dragoun, Zd.: 1474 Praha – Nové Město, obv. Praha 1. Jindřišská čp. 974/II, ppč. 118/1, 118/2, 117/1, Výzkumy v Čechách 1990/2, 1995, 283.
Dragoun, Zd.: 1478 Praha – Staré Město, obv. Praha 1. Husova ulice, nádvoří Clam-Gallasova paláce čp. 158/I, ppč. 98, Výzkumy v Čechách 1990/2, 1995, 284.
Dragoun, Zd.: 1480 Praha – Staré Město, obv. Praha 1. Malá Štupartská ulice, klášterní budovy kostela sv. Jakuba čp. 635/I, ppč. 648, Výzkumy v Čechách 1990/2, 1995, 284.
Dragoun, Zd.: 1483 Praha – Staré Město, obv. Praha 1. Staroměstské náměstí, Staroměstská radnice čp. 1/I, ppč. 1, Výzkumy v Čechách 1990/2, 1995, 285.
Dragoun, Zd.: 1484 Praha – Staré Město, obv. Praha 1. ulice Na Perštýně, ppč. 1129, Výzkumy v Če­chách 1990/2, 1995, 285.
Dragoun, Zd.: 1485 Praha – Staré Město, obv. Praha 1. Ulice 17. listopadu, Křižovnická, Široká, Kaprova, náměstí J. Palacha, Výzkumy v Čechách 1990/2, 1995, 285-286.
Dragoun, Zd.: 1489 Praha – Staré Město, obv. Praha 1. Řásnovka čp. 782/I, ppč. 873, Výzkumy v Čechách 1990/92, 1995, 287.
Dragoun, Zd.: 1490 Praha – Staré Město, obv. Praha 1. Řásnovka čp. 783/I, ppč. 872, Výzkumy v Če­chách 1990/2, 1995, 287.
Dragoun, Zd.: 1491 Praha – Staré Město, obv. Praha 1. Staroměstské náměstí, ppč. 1090, Výzkumy v Čechách 1990/2, 1995, 287.
Dragoun, Zd.: 1492 Praha – Staré Město, obv. Praha 1. ulice Karoliny Světlé, rotunda sv. Kříže, ppč. 293, Výzkumy v Čechách 1990/2, 1995, 287.
Dragoun, Zd.: 1493 Praha – Staré Město, obv. Praha 1. Haštalské náměstí čp. 752/I, ppč. 834, Výzkumy v Čechách 1990/2, 1995, 287.
Dragoun, Zd.: 1494 Praha – Staré Město, obv. Praha 1. Haštalské náměstí ppč. 1025 a 1030, Výzkumy v Čechách 1990/2, 1995, 288.
Dragoun, Zd.: 1496 Praha – Staré Město, obv. Praha 1. Karlova ul. čp. 168/I, ppč. 93, Výzkumy v Če­chách 1990/2, 1995, 288.
Dragoun, Zd.: 1498 Praha – Staré Město, obv. Praha 1. Na Perštýně, čp. 362/I, ppč. 341, Výzkumy v Če­chách 1990/2, 1995, 288-289.
Dragoun, Zd.: 1501 Praha – Staré Město, obv. Praha 1. Palachovo náměstí, ppč. 994/1, 994/2, 996, Výzkumy v Če­chách 1990/2, 1995, 289.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město a Josefov, Divadelní ulice b) Čp. 323/I. In: Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1992 – 1994, Pražský sborník historický 28, 1995, 235.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město a Josefov, Divadelní ulice a) Čp. 322/I. In: Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1992 – 1994, Pražský sborník historický 28, 1995, 234‑235.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město a Josefov, Dlouhá třída a) Čp. 616/I. In: Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1992 – 1994, Pražský sborník historický 28, 1995, 235.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město a Josefov, Haštalské náměstí b). In: Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1992 – 1994, Pražský sborník historický 28, 1995, 236.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město a Josefov, Karlova ulice a) Čp. 168/I. In: Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1992 – 1994, Pražský sborník historický 28, 1995, 237.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město a Josefov, Karlova ulice b) Čp. 187/I. In: Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1992 – 1994, Pražský sborník historický 28, 1995, 237.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město a Josefov, Křižovnické náměstí čp. 193/I. In: Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1992 – 1994, Pražský sborník historický 28, 1995, 237-238.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město a Josefov, Maiselova ul. před čp. 250/V. In: Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1992 – 1994, Pražský sborník historický 28, 1995, 238.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město a Josefov, Na Perštýně a) Čp. 359/I. In: Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1992 – 1994, Pražský sborník historický 28, 1995, 239-240.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město a Josefov, Na Perštýně b) Čp. 362/I. In: Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1992 – 1994, Pražský sborník historický 28, 1995, 240.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město a Josefov, Palachovo náměstí. In: Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1992 – 1994, Pražský sborník historický 28, 1995, 242.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město a Josefov, Rytířská ul. čp. 409/I. In: Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1992 – 1994, Pražský sborník historický 28, 1995, 243.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město a Josefov, Uhelný trh čp. 425/I. In: Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1992 – 1994, Pražský sborník historický 28, 1995, 244.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město a Josefov, v Kolkovně čp. 921/I. In: Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1992 – 1994, Pražský sborník historický 28, 1995, 244.
Dragoun, Zd.: 1502 Praha – Staré Město, obv. Praha 1. Proluka Myslbek, ppč. 578, Výzkumy v Čechách 1990/2, 1995, 289-290.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město a Josefov, Rybná ul. čp. 682/I. In: Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1992 – 1994, Pražský sborník historický 28, 1995, 242‑243.
Dragoun, Zd.: Praha 5 – Zbraslav. Zbraslavský zámek, kostel sv. Jakuba parcela č. 1, Výzkumy v Čechách 1990 – 1992. Praha 1995, 296.
Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1992 – 1994, Pražský sborník historický 28, 1995, 213-258.
Dragoun, Zd. – Sommer Petr: 1378 Praha – Břevnov, obv. Praha 6, Výzkumy v Čechách 1990/2, 1995, 260.
Dragoun, Zd. – Tryml, M.: Praha 1 – Staré Město a Josefov, Ovocný trh a) Proluka Myslbek. In: Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1992 – 1994, Pražský sborník historický 28, 1995, 240-241.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Hradčany. Loretánská ul. čp. 179-IV., ppč. 167 a 168, Výzkumy v Čechách 1993 – 1995. Praha 1997, 193.
Dragoun, Zd.: 991 Praha – Hradčany, obv. Praha 1. Loretánská ul. čp. 179/IV, ppč. 167 a 168, Výzkumy v Čechách 1993/95, 1997, 193.
Dragoun, Zd.: 1010 Praha – Hradčany, obv. Praha 1. Klášter premonstrátů na Strahově, ppč. 248, Výzkumy v Čechách 1993/95, 1997, 198.
Dragoun, Zd.: 1013 Praha – Hradčany, obv. Praha 1. Pohořelec čp. 152/IV, ppč. 207, 208, Výzkumy v Čechách 1993/95, 1997, 198.
Dragoun, Zd.: 1060 Praha – Malá Strana, obv. Praha 1. Nábř. Edvarda Beneše čp. 128/III, ppč. 680 (Strakova akademie), Výzkumy v Čechách 1993/95, 1997, 207.
Dragoun, Zd.: 1130 Praha – Nové Město, obv. Praha 1. Spálená ul. čp. 102/II, ppč. 793, Výzkumy v Čechách 1993/95, 1997, 225.
Dragoun, Zd.: 1193 Praha – Staré Město, obv. Praha 1. Divadelní ul. čp. 322/I, ppč. 250, Výzkumy v Čechách 1993/95, 1997, 235-236.
Dragoun, Zd.: 1195 Praha – Staré Město, obv. Praha 1, Dlouhá tř. čp. 616/I, ppč. 761, Výzkumy v Čechách 1993-5, 1997, 236.
Dragoun, Zd.: 1197 Praha – Staré Město, obv. Praha 1, Karlova ul. čp. 187/I, ppč. 140, Výzkumy v Čechách 1993-5, 1997, 236-237.
Dragoun, Zd.: 1199 Praha – Staré Město, obv. Praha 1. Křižovnické nám. čp. 193/I, ppč. 147, Výzkumy v Čechách 1993/95, 1997, 237.
Dragoun, Zd.: 1207 Praha – Staré Město, obv. Praha 1. Uhelný trh čp. 425/I, ppč. 371, Výzkumy v Čechách 1993/95, 1997, 239.
Dragoun, Zd.: 1208 Praha – Staré Město, obv. Praha 1. ul. Karoliny Světlé ppč. 1136, Výzkumy v Čechách 1993/95, 1997, 239.
Dragoun, Zd.: 1209 Praha – Staré Město, obv. Praha 1. Ul. v Kolkovně čp. 921/I, ppč. 798, Výzkumy v Če­chách 1993/95, 1997, 239-240.
Dragoun, Zd.: 1212 Praha – Staré Město, obv. Praha 1. Divadelní ul. čp. 322/I, ppč. 250, Výzkumy v Čechách 1993/95, 1997, 240-241.
Dragoun, Zd.: 1214 Praha – Staré Město, obv. Praha 1. Karlova ul. čp. 187/I, ppč. 140, Výzkumy v Čechách 1993/95, 1997, 241.
Dragoun, Zd.: 1215 Praha – Staré Město, obv. Praha 1. Maiselova ul. před čp. 250/V, ppč. 121, Výzkumy v Čechách 1993/95, 1997, 241.
Dragoun, Zd.: 1220 Praha – Staré Město, obv. Praha 1. Rybná ul., parcela domu čp. 682/I, ppč. 690, Výzkumy v Čechách 1993/95, 1997, 242.
Dragoun, Zd.: 1221 Praha – Staré Město, obv. Praha 1. Rytířská ul. čp. 409/I, ppč. 464, Výzkumy v Čechách 1993/95, 1997, 243.
Dragoun, Zd.: 1222 Praha – Staré Město, obv. Praha 1. Ul. Na Perštýně čp. 359/I, ppč. 356, Výzkumy v Čechách 1993/95, 1997, 243.
Dragoun, Zd.: 1226 Praha – Staré Město, obv. Praha 1. Klášter Dominikánů u sv. Jiljí, Husova ul. čp. 243/I, ppč. 383, Výzkumy v Čechách 1993/95, 1997, 244.
Dragoun, Zd.: 1227 Praha – Staré Město, obv. Praha 1. Na Můstku, čp. 379/I, ppč. 480, Výzkumy v Čechách 1993/95, 1997, 244.
Dragoun, Zd.: 1229 Praha – Staré Město, obv. Praha 1. Salvátorská ul. čp. 931/I, ppč. 781, Výzkumy v Če­chách 1993/95, 1997, 245.
Dragoun, Zd.: 1233 Praha – Staré Město, obv. Praha 1. Žatecká ul. čp. 41/I, ppč. 33, Výzkumy v Čechách 1993/95, 1997, 0245-246.
Dragoun, Zd.: Praha 6 – Břevnov. Břevnovský klášter, ppč. 2, západní rajský dvůr, Výzkumy v Čechách 1993 – 1995. Praha 1997, 184
Dragoun, Zd. – Havrda, J.: 1228 Praha – Staré Město, obv. Praha 1. Řetězová ul. 223/I, ppč. 124, Výzkumy v Čechách 1993/95, 1997, 244-245.
Dragoun, Zd. – Lochmann, Z.: 1195 Praha – Staré Město, obv. Praha 1. Dlouhá tř. čp. 616/I, ppč. 761, Výzkumy v Čechách 1993/95, 1997, 236.
Dragoun, Zd. – Lochmann, Z.: 1197 Praha – Staré Město, obv. Praha 1. Karlova ul. čp. 187/I, ppč. 140, Výzkumy v Čechách 1993/95, 1997, 236-237.
Dragoun, Zd.: 631 Praha – Hradčany, obv. Praha 1. Strahovský klášter čp. 132/IV, ppč. 235. Rajský dvůr kláštera, Výzkumy v Čechách 1996-7, 1998, 151.
Dragoun, Zd.: 632 Praha – Hradčany, obv. Praha 1.Strahovský klášter čp. 132/IV, ppč. 245. Kostel sv. Rocha, Výzkumy v Čechách 1996-7, 1998, 151.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Hradčany, Strahovský klášter a). In: Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1995 – 1997, Pražský sborník historický 30, 1998, 257.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Hradčany, Strahovský klášter b). In: Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1995 – 1997, Pražský sborník historický 30, 1998, 257-258.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město, Anenský klášter. In: Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1995 – 1997, Pražský sborník historický 30, 1998, 267-268.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město, Betlémské náměstí čp. 258/III. In: Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1995 – 1997, Pražský sborník historický 30, 1998, 268.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město, Havelská čp. 521/I. In: Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1995 – 1997, Pražský sborník historický 30, 1998, 270.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město, Husova čp. 230/I. In: Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1995 – 1997, Pražský sborník historický 30, 1998, 270.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město, Husova ulice čp. 234/I – klášter dominikánů u sv. Jiljí. In: Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1995 – 1997, Pražský sborník historický 30, 1998, 270.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město, Karlova ulice čp. 170/I. In: Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1995 – 1997, Pražský sborník historický 30, 1998, 271.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město, Karlova ulice čp. 185/I. In: Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1995 – 1997, Pražský sborník historický 30, 1998, 271-272.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město, Náprstkova čp. 274/I. In: Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1995 – 1997, Pražský sborník historický 30, 1998, 277.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město, Salvátorská ulice čp. 931/I. In: Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1995 – 1997, Pražský sborník historický 30, 1998, 278.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město, Staroměstské náměstí a). In: Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1995 – 1997, Pražský sborník historický 30, 1998, 278-279.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město, Staroměstské náměstí b). In: Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1995 – 1997, Pražský sborník historický 30, 1998, 279.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město, Staroměstské náměstí čp. 606/I – palác Kinských. In: Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1995 – 1997, Pražský sborník historický 30, 1998, 279.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město, Týnský dvůr. In: Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1995 – 1997, Pražský sborník historický 30, 1998, 280.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město, Týnský dvůr čp. 641/I. In: Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1995 – 1997, Pražský sborník historický 30, 1998, 281.
Dragoun, Zd.: 758 Praha 1 – Staré Město, obv. Praha 1. Anenské nám. čp. 211/I, ppč. 171/I (Anenský klášter), Výzkumy v Čechách 1996-7, 1998, 177-178.
Dragoun, Zd.: 759 Praha 1 – Staré Město, obv. Praha 1. Betlémské nám. čp. 258/I, ppč. 213, Výzkumy v Čechách 1996-7, 1998, 178.
Dragoun, Zd.: 761 Praha 1 – Staré Město, obv. Praha 1. Ppč. 138 mezi ul. Karlovou a Anenskou (čp. 185/I), Výzkumy v Čechách 1996-7, 1998, 178.
Dragoun, Zd.: 763 Praha 1 – Staré Město, obv. Praha 1. Staroměstské náměstí ppč. 1090, Výzkumy v Čechách 1996-7, 1998, 179.
Dragoun, Zd.: 764 Praha 1 – Staré Město, obv. Praha 1. Staroměstské náměstí ppč. 1090, Výzkumy v Čechách 1996-7, 1998, 179.
Dragoun, Zd.: 766 Praha 1 – Staré Město, obv. Praha 1. Týn čp. 641/I, ppč. 638, Výzkumy v Čechách 1996-7, 1998, 180.
Dragoun, Zd.: 767 Praha 1 – Staré Město, obv. Praha 1. Týnský dvůr ppč. 1065, Výzkumy v Čechách 1996-7, 1998, 180.
Dragoun, Zd.: 770 Praha 1 – Staré Město, obv. Praha 1. Ul. Havelská čp. 521/I, ppč. 440, Výzkumy v Čechách 1996-7, 1998, 181.
Dragoun, Zd.: 771 Praha 1 – Staré Město, obv. Praha 1. Ul. Husova čp. 230/I, ppč. 387, Výzkumy v Čechách 1996-7, 1998, 181.
Dragoun, Zd.: 772 Praha 1 – Staré Město, obv. Praha 1. Ul. Karlova čp. 170/I, ppč. 90, Výzkumy v Čechách 1996-7, 1998, 182.
Dragoun, Zd.: 777 Praha 1 – Staré Město, obv. Praha 1. Ul. Náprstkova čp. 274/I, ppč. 235, Výzkumy v Čechách 1996-7, 1998, 183.
Dragoun, Zd. – Havrda, J.: Praha 1 – Staré Město, Řetězová ulice čp. 223/I. In: Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1995 – 1997, Pražský sborník historický 30, 1998, 278.
Havrda, J. – Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město, Linhartská ulice, Mariánské náměstí, Platnéřská ulice, ulice U radnice – kolektory Nová radnice. In: Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1995 – 1997, Pražský sborník historický 30, 1998, 272-274.
Havrda, J. – Dragoun, Zd.: 762 Praha – Staré Město, obv. Praha 1. Staroměstské náměstí čp. 606/I, ppč. 764. Dvůr paláce Kinských, Výzkumy v Čechách 1996-7, 1998, 179.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Josefov, Staronová synagoga. In: Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1997 – 1998, Pražský sborník historický 31, 2000, 375-376.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město, Divadelní ulice čp. 322/I. In: Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1997 – 1998, Pražský sborník historický 31, 2000, 366-367.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město, Havelská ulice čp. 501/I. In: Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1997 – 1998, Pražský sborník historický 31, 2000, 367.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město, Jilská ulice čp. 353/I. In: Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1997 – 1998, Pražský sborník historický 31, 2000, 368.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město, M.ská ulice čp. 439/I. In: Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1997 – 1998, Pražský sborník historický 31, 2000, 370.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město, Národní třída čp. 973/I. In: Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1997 – 1998, Pražský sborník historický 31, 2000, 370.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město, Rybná ulice čp. 674/I. In: Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1997 – 1998, Pražský sborník historický 31, 2000, 371.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město, Rytířská ulice čp. 411/I. In: Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1997 – 1998, Pražský sborník historický 31, 2000, 371.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město, Smetanovo nábřeží čp. 1012/I – palác Lažanských. In: Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1997 – 1998, Pražský sborník historický 31, 2000, 372.
Dragoun, Zd. – Havrda, J.: Praha 1 – Staré Město, Platnéřská ulice čp. 88/I. In: Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1997 – 1998, Pražský sborník historický 31, 2000, 370-371.
Dragoun, Zd. – Tryml, M.: Praha 1 – Staré Město, U radnice čp. 16/I. In: Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1997 – 1998, Pražský sborník historický 31, 2000, 373-374.
Dragoun, Zd.: 827 Praha – Josefov, obv. Praha 1. Staronová synagoga ppč. 1, Výzkumy v Čechách 1999, 2001, 177-178.
Dragoun, Zd.: 828 Praha – Josefov, obv. Praha 1. U Staré školy čp. 153/V, ppč. 96, Výzkumy v Čechách 1999, 2001, 178.
Dragoun, Zd.: 829 Praha – Josefov, obv. Praha 1. Ul. Kaprova čp. 16/I, ppč. 1093, Výzkumy v Čechách 1999, 2001, 178.
Dragoun, Zd.: 830 Praha – Josefov, obv. Praha 1. U Staré školy čp. 141/V, ppč. 97, Výzkumy v Čechách 1999, 2001, 178.
Dragoun, Zd.: 1137 Praha – Staré Město, obv. Praha 1. Národní třída čp. 973/I, ppč. 347, Výzkumy v Čechách 1999, 2001, 247.
Dragoun, Zd.: 1140 Praha – Staré Město, obv. Praha 1. Smetanovo nábřeží čp. 1012/I, palác Lažanských, ppč. 264, Výzkumy v Čechách 1999, 2001, 248.
Dragoun, Zd.: 1141 Praha – Staré Město, obv. Praha 1. Ul. Divadelní čp. 322/I, ppč. 250, Výzkumy v Čechách 1999, 2001, 248.
Dragoun, Zd.: 1142 Praha – Staré Město, obv. Praha 1. Ul. Platnéřská čp. 88/I, ppč. 48, Výzkumy v Čechách 1999, 2001, 248.
Dragoun, Zd.: 1158 Praha – Staré Město, obv. Praha 1. Ul. Havelská 501/I, ppč. 517, Výzkumy v Čechách 1999, 2001, 253.
Dragoun, Zd.: 1159 Praha – Staré Město, obv. Praha 1. Ul. Jilská 353/I, ppč. 379, dům U Vejvodů, Výzkumy v Čechách 1999, 2001, 253-254.
Dragoun, Zd.: 1160 Praha – Staré Město, obv. Praha 1. Ul. Michalská 439/I, ppč. 405, Výzkumy v Čechách 1999, 2001,s. 254.
Dragoun, Zd.: 1161 Praha – Staré Město, obv. Praha 1. Ul. Rybná čp. 674/I, ppč. 684, Výzkumy v Čechách 1999, 2001, 254.
Dragoun, Zd.: 1162 Praha – Staré Město, obv. Praha 1. Ul. Rybná čp. 674/I, ppč. 684, Výzkumy v Čechách 1999, 2001, 254.
Dragoun, Zd.: 1165 Praha – Staré Město, obv. Praha 1. Anenské náměstí čp. 203/I, ppč. 166, Výzkumy v Čechách 1999, 2001, 255.
Dragoun, Zd.: 1171 Praha – Staré Město, obv. Praha 1. Ul. Melantrichova čp. 970/I, ppč. 419, Výzkumy v Čechách 1999, 2001, 257.
Dragoun Zd.: Praha 1 – Malá Strana, U lužického semináře čp. 77/III. In: Dragoun, Zd. a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 1999 – 2000, Pražský sborník historický 32, 2003, 313-314.
Dragoun Zd.: Praha 1 – Staré Město, Anenské náměstí čp. 203/I. In: Dragoun, Zd. a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 1999 – 2000, Pražský sborník historický 32, 2003, 322-323.
Dragoun Zd.: Praha 1 – Staré Město, Betlémské náměstí čp. 351/I. In: Dragoun, Zd. a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 1999 – 2000, Pražský sborník historický 32, 2003, 323-324.
Dragoun Zd.: Praha 1 – Staré Město, Melantrichova čp. 970/I. In: Dragoun, Zd. a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 1999 – 2000, Pražský sborník historický 32, 2003, 327.
Dragoun Zd.: Praha 1 – Staré Město, Michalská čp. 438/I. In: Dragoun, Zd. a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 1999 – 2000, Pražský sborník historický 32, 2003, 327.
Dragoun Zd.: Praha 1 – Staré Město, Staroměstské náměstí čp. 549/I. In: Dragoun, Zd. a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 1999 – 2000, Pražský sborník historický 32, 2003, 329.
Dragoun Zd.: Praha 1 – Josefov, U staré školy čp. 141/V. In: Dragoun, Zd. a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 1999 – 2000, Pražský sborník historický 32, 2003, 331.
Dragoun Zd.: Praha 1 – Josefov, U staré školy čp. 153/V. In: Dragoun, Zd. a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 1999 – 2000, Pražský sborník historický 32, 2003, 331.
Dragoun, Zd.: 807 Praha – Hradčany, obv. Praha 1. Strahovský klášter, ppč. 228, Výzkumy v Čechách 2000, 2003, 176.
Dragoun, Zd.: 808 Praha – Hradčany, obv. Praha 1. Strahovský klášter, ppč. 271/3, Výzkumy v Čechách 2000, 2003, 176-177.
Dragoun, Zd.: 876 Praha – Malá Strana, obv. Praha 1. Ul. U lužického semináře čp. 77/III, ppč. 173, Výzkumy v Čechách 2000, 2003, 193.
Dragoun, Zd.: 879 Praha – Malá Strana, obv. Praha 1. Ul. U lužického semináře, před čp. 77/III, ppč. 1039/1, Výzkumy v Čechách 2000, 2003, 194.
Dragoun, Zd.: 947 Praha – Staré Město, obv. Praha 1. Ul. Malá Štupartská čp. 634/I, Výzkumy v Čechách 2000, 2003, 209.
Dragoun, Zd.: 950 Praha – Staré Město, obv. Praha 1. Betlémské náměstí čp. 351/I, ppč. 199, Výzkumy v Čechách 2000, 2003, 210.
Dragoun, Zd.: 952 Praha – Staré Město, obv. Praha 1. Ul. Havelská čp. 500/I, ppč. 516, Výzkumy v Čechách 2000, 2003, 210-211.
Dragoun, Zd.: 954 Praha – Staré Město, obv. Praha 1. Ul. Michalská čp. 438/I, ppč. 406, Výzkumy v Čechách 2000, 2003, 211.
Dragoun, Zd.: 956 Praha – Staré Město, obv. Praha 1. Ul. Rytířská čp. 410/I, ppč. 463, Výzkumy v Čechách 2000, 2003, 211.
Dragoun, Zd.: 957 Praha – Staré Město, obv. Praha 1. Ul. Seminářská čp. 176/I, ppč. 92, Výzkumy v Čechách 2000, 2003, 212.
Dragoun, Zd.: 958 Praha – Staré Město, obv. Praha 1. Staroměstské náměstí čp. 548/I, ppč. 539, Výzkumy v Čechách 2000, 2003, 212.
Dragoun, Zd.: 959 Praha – Staré Město, obv. Praha 1. Staroměstské náměstí čp. 549/I, ppč. 540, Výzkumy v Čechách 2000, 2003, 212.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Hradčany, Strahovský klášter. In: Dragoun, Zd. a kolektiv: Archeologický výzkum v Praze v letech 2001 – 2002, Pražský sborník historický 33, 2004, 338-340.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Josefov, Jáchymova ulice čp. 63/V. In: Dragoun, Zd. a kolektiv: Archeologický výzkum v Praze v letech 2001 – 2002, Pražský sborník historický 33, 2004, 376.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Josefov, Široká ulice čp. 24/V. In: Dragoun, Zd. a kolektiv: Archeologický výzkum v Praze v letech 2001 – 2002, Pražský sborník historický 33, 2004, 365.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Josefov, U staré školy 1/V. In: Dragoun, Zd. a kolektiv: Archeologický výzkum v Praze v letech 2001 – 2002, Pražský sborník historický 33, 2004, 376.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Josefov, Valentinská ulice čp. 20/V. In: Dragoun, Zd. a kolektiv: Archeologický výzkum v Praze v letech 2001 – 2002, Pražský sborník historický 33, 2004, 376.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Malá Strana, Šporkova ulice čp. 322/III. In: Dragoun, Zd. a kolektiv: Archeologický výzkum v Praze v letech 2001 – 2002, Pražský sborník historický 33, 2004, 357.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město, Anenské náměstí čp. 203/I. In: Dragoun, Zd. a kolektiv: Archeologický výzkum v Praze v letech 2001 – 2002, Pražský sborník historický 33, 2004, 365.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město, Anenský klášter – kostel sv. Anny. In: Dragoun, Zd. a kolektiv: Archeologický výzkum v Praze v letech 2001 – 2002, Pražský sborník historický 33, 2004, 365 – 366.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město, Betlémská ulice čp. 286/I. In: Dragoun, Zd. a kolektiv: Archeologický výzkum v Praze v letech 2001 – 2002, Pražský sborník historický 33, 2004, 365.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město, Karlova ulice čp. 150/I. In: Dragoun, Zd. a kolektiv: Archeologický výzkum v Praze v letech 2001 – 2002, Pražský sborník historický 33, 2004, 366-367.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město, Michalská ulice čp. 436/I. In: Dragoun, Zd. a kolektiv: Archeologický výzkum v Praze v letech 2001 – 2002, Pražský sborník historický 33, 2004, 370.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město, Na Perštýně čp. 344/I. In: Dragoun, Zd. a kolektiv: Archeologický výzkum v Praze v letech 2001 – 2002, Pražský sborník historický 33, 2004, 365.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město, Anenský klášter. In: Dragoun, Zdeněk a kolektiv: Archeologický výzkum v Praze v letech 2003 – 2004, Pražský sborník historický 34, 2006, 342-344.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město, Bartolomějská čp. 309/I. In: Dragoun, Zdeněk a kolektiv: Archeologický výzkum v Praze v letech 2003 – 2004, Pražský sborník historický 34, 2006, 344-345
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město, Karoliny Světlé čp. 323/I. In: Dragoun, Zdeněk a kolektiv: Archeologický výzkum v Praze v letech 2003 – 2004, Pražský sborník historický 34, 2006, 346.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město, Staroměstské náměstí čp. 478/I. In: Dragoun, Zdeněk a kolektiv: Archeologický výzkum v Praze v letech 2003 – 2004, Pražský sborník historický 34, 2006, 351.
Dragoun, Zd.: Praha 1 – Staré Město, Staroměstské náměstí čp. 479/I. In: Dragoun, Zdeněk a kolektiv: Archeologický výzkum v Praze v letech 2003 – 2004, Pražský sborník historický 34, 2006, 351-352.