Zdeněk Lochmann – bibliografie

Lochmann, Z. 1982: Zjišťovací výzkum v Malé Skalici, Zpravodaj KMVČ. 9/1, s. 44-51

Lochmann, Z. 1983: Kovový inventář hradu Vízmburku, Krkonoše – Podkrkonoší. Sv. 7., s. 223

Lochmann, Z. 1985: Nálezy ze středověkého objektu v Praze 10 – Záběhlicích, Archaeologica Pragensia. 6,.s. 191

Lochmann, Z. 1989: Archeologické nálezy ze zaniklé tvrze v Batňovicích, okres Trutnov Krkonoše – Podkrkonoší. Sv. 8, s. 103-109

Lochmann, Z.,1991: Předlokační objekty v Žitné ulici v Praze, Archaeologica Pragensia 11, s. 11

Dragoun, Zd. – Havrda, J. – Lochmann, Z. – Omelka, M. – Tryml, M. 2006: K otázkám archeologické památkové péče v Praze, Zprávy památkové péče 66, s. 117-122.

Lochmann, Z. – Vachuda, J. 2006: Románský hřbitov u kostela sv. Haštala na Starém Městě pražském, Archaeologica Pragensia 18