Zprávy památkové péče

Havrda, J. – Tryml, M.Kostel sv. Máří Magdalény. Prezentace archeologických památek v Praze na příkladu archeologicky odkrytého a prezentovaného malostranského kostelaZprávy památkové péče, ročník 70, 2010/3, 193-197
prezentace_kostela_sv_mari_magdaleny.pdf(576.4 kB)

Jarmila Čiháková:Zpráva o nálezu rotundy sv. Václava na Malostranském námûstí v Praze,Zprávy památkové péče, ročník 66, 2006/2, 100-116
rotunda sv. vaclava.pdf(1311 kB)

Z. Dragoun – J. Havrda – Z. Lochmann – M. Omelka – M. Tryml:K otázkám archeologické památkové péče v Praze,Zprávy památkové péče, ročník 66, 2006/2, 117-122
k_otazkam_archeologicke_pamatkove_pece_v_praze.pdf(675.4 kB)