Anna Žďárská – bibliografie

Literatura:

Havrda, J. – Žďárská, A. – Kovář, M. 2014: Archeologický výzkum pražského Klementina v roce 2013, In: Archeologické výzkumy v Čechách 2013 (sborník referátů z informačního kolokvia). Zprávy České archeologické společnosti, supplémentum 93, 33-34.

Musílek, M. – Žďárská, A. 2014: „Z Benátek až na konec světa.“ Příběh skleněného poháru z pražského domu čp. 379/I. Staletá Praha 2014/2, roč. 30, 2–17.

Žďárská, A. 2014: Středověké sklo z Prahy. Praha.

Prokopová, A. 2014: Forschungstand zum mittelalterlichen Glas in Prag. In: E. Černá – P. Steppuhn (Hrsg).  Glasarchäologie in Europa. Regionen – Produkte – Analysen. Beitrage zum 5. Internationalen Symposium zur Erforschung mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Glashütten Europas – Seiffen/Erzgebirge 2012. Most, 127–143.

Havrda, J. – Žďárská, A. – Kovář, M. 2014: Archeologický výzkum pražského Klementina v roce 2013, In: Archeologické výzkumy v Čechách 2013 (sborník referátů z informačního kolokvia). Zprávy České archeologické společnosti, supplémentum 93, 33–34.

Havrda, J. – Prokopová, A. – Kovář, M. 2013: Praha 1 – Staré Město, Klementinum, výzkum v roce 2012. In: Archeologické výzkumy v Čechách 2012 (sborník referátů z informačního kolokvia). Zprávy České archeologické společnosti, supplémentum.

Kovář, M. – Musílek, M. – Prokopová, A. 2012: Ke stavebním dějinám zaniklého špitálního kostela sv. Bartoloměje na Novém Městě pražském (čp. 427 a 435). Staletá Praha 2012/2, roč. 28, 77–90.

Prokopová, A. 2011: Výzkum v budově školy čp. 886/I, Praha 1 – Staré Město, In: Archeologické výzkumy v Čechách 2010 (sborník referátů z informačního kolokvia). Zprávy České archeologické společnosti, supplémentum 81, 28.

Havrda, J. – Prokopová, A. – Cílová, Z. – Jonášová, Š. 2011:Specifický typ středověkého skla z pražského Klementina. Staletá Praha 2011/2, roč. 27.

Podliska, J. – Prokopová, A. 2011 :Archeologický nález skleněné odsávačky mateřského mléka. Příspěvek k poznání specifických typů raně novověkého skla. In:  Historické sklo 5. Sborník pro dějiny skla, Most, 121–134.

Chytráček, M. – Ježek, M. – Lojek, T. – Prokopová, A. 2009:K pre-historii dvou Měst pražských – On the pre-history of two Towns of Prague, Archeologické rozhledy LXI – 1, 118–138.

Nálezové zprávy:

2014:Praha 2 – Nové Město, Vyšehradská, Na Slupi a okolí. Nálezová zpráva o výzkumu NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze č. 2010/24.

2012:Praha 2 – Vyšehrad, Neklanova a okolí. Nálezová zpráva o výzkumu NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze č. 2011/09, č. j. NPÚ-7297/2012.

2010:Praha 1 – Staré Město, nám. Curieových čp. 886/I. Nálezová zpráva o výzkumu NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze č. 2010/05. Archiv nálezových zpráv ARÚ AV ČR Praha př. č. TX-2010-6925.

2010:Praha 1 – Staré Město, Husova čp. 156/I, 229/I. Nálezová zpráva o výzkumu NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze č. 2009/21 (2010/21). Archiv nálezových zpráv ARÚ AV ČR Praha př. č. TX-2010-6924.

2010:Praha 2 – Nové Město, Vyšehradská, Na Slupi a okolí. Nálezová zpráva o výzkumu NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze č. 2010/22. Archiv nálezových zpráv ARÚ AV ČR Praha př. č. TX-2010-7755.

2010:Praha 2 – Nové Město, Vratislavova, Přemyslova a okolí. Nálezová zpráva o výzkumu NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze č. 2010/22. Archiv nálezových zpráv ARÚ AV ČR Praha př. č. TX-2010-7754.

2009:Praha 1 – Staré Město, Střelecký ostrov ppč. 272, 274, 275. Nálezová zpráva o výzkumu NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze č. 2009/33.

2007:Praha 4 – Podolí, Žluté lázně, Podolské nábřeží ppč. 1130, 1131/1, 1132, 1133/1,2. Nálezová zpráva o výzkumu NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze č. 2006/07. Archiv nálezových zpráv ARÚ AV ČR Praha č. j. 11049/07.

Bakalářská práce:

Prokopová, A. 2006:Sídliště bylanské kultury v Praze. Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha (nepublikovaná bakalářská práce, 1-43).

Diplomová práce:

Prokopová, A. 2012:Středověké sklo v Praze. Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha (nepublikovaná diplomová práce, 1-97).