Průběžné výsledky výzkumu v usedlosti Cibulka

Usedlost Cibulku s přilehlými vinicemi, sady a zahradami v roce 1817 zakoupil pasovský biskup hrabě Leopold Leonard Thun Hohenstein. Celkem deset let usedlost i přilehlý lesopark zveleboval. V blízkém okolí nechal postavit romantické stavby (čínský altán, umělá hradní zřícenina s vyhlídkovou věží, Dianin chrám, hájovna, poustevna a další). Po smrti hraběte v roce 1826 nedošlo k větším opravám a usedlost tak postupně chátrala. Zásadní změna přišla až po téměř dvou stech letech, kdy usedlost zakoupila Nadace rodiny Vlčkových se záměrem adaptovat celý areál pro potřeby Dětského hospice s paliativní péčí (foto 1, 2).

Rekonstrukce budov je postupná, v současnosti je dokončována oprava domku zahradníka s přilehlou oranžerií (foto 3). Před jeho rekonstrukcí byla v západní části pod stávající podlahou odhalena zděná konstrukce dílem z křemenců na hlínu, dílem z opuk na maltu (foto 4). Starší fázi představovala zeď téměř rovnoběžná s čelem domku a na ní kolmá k východu směřující, po ca třech metrech se stáčející k severu, kde na ní navazovala část mladší. Vzhledem k omítanému západnímu líci šlo o nadzemní zdivo staršího obytného domku, případně hospodářského stavení. Pod betonovou podlahou oranžerie bylo nalezeno torzo cihlového kanálku (foto 5), který byl patrně součástí systému teplovzdušného vytápění napojeného na pec v severozápadní části místnosti. Na východní stěně oranžerie se dochovala část fresky ovocného stromu a stylizovaného vyobrazení usedlosti. Na jižní straně před domkem zahradníka byly odhaleny kamenné základy obdélné stavby, jejíž interpretaci jako pařeniště podporuje záznam v soupisu majetku z roku 1860 (foto 6). Pod základy obvodových zdí byl objeven cihlový kanálek propojený s dalším kanálkem, který vedl uprostřed stavby, navíc se dvěma průduchy (foto 7, 8). Situaci opět interpretujeme jako součást systému teplovzdušného vytápění, zatím bez nálezu otopného zařízení. V nejbližší době nás čeká archeologický dohled při výkopu velké retenční nádrže v západní zahradě.

fb-share-icon