Výstavy

Symbol sv. Václava na staroměstském předpolí Karlova mostu

V rámci památkové obnovy Karlova mostu probíhaly na jeho staroměstském předpolí v letech 2009 – 2010 stavební úpravy. Ty byly provázeny archeologickým výzkumem Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v hlavním městě Praze. Vedle poznatků o konstrukci Karlova mostu výzkum přinesl i nové informace týkající se historických proměn poloh vinařského sloupu se sochou sv. Václava.

Výstava Klementinum v datech a obrazech

V galerii Klementinum proběhla v době od 8. 10. do 19. 12. 2010 výstava „Klementinum v datech a obrazech – historický a stavební vývoj Klementina v dobách působení jezuitského řádu“. Součástí výstavy byla i část archeologická. Výběrově zde byly prezentovány nejnovější výsledky archeologického výzkumu v barokním areálu.

Výstava Královský sňatek

Ve dnech 4. 11. 2010 – 6. 2. 2011 probíhá v domě U zvonu na Staroměstském náměstí výstava Královský sňatek, která byla realizována u příležitosti 700. výročí svatby Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského a nástupu Lucemburků na český trůn.

Středověké podlahy

V pondělí 26. dubna 2010 byla vernisáží ve výstavní minisíni pražského NPÚ zahájena výstava s názvem Středověké podlahy z kostela sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech a z Břevnovského kláštera. Podnětem k jejímu uspořádání bylo zrestaurování dvou partií podlah vyzvednutých in situ na starších výzkumech zmíněných lokalit.

Cesta do hlubin města – 12 nej… objevů pražské archeologie

Ve dnech 13. května 2009 až 10. ledna 2010 v Muzeu hlavního města Prahy (MMP) proběhl zatím největší archeologický výstavní projekt v historii tohoto muzea – výstava Cesta do hlubin města aneb 12 nej… objevů pražské archeologie.
Autoři – Miroslava Šmolíková (MMP) spolu s Jaroslavem Podliskou a Janem Havrdou (NPÚ Praha), koncipovali výstavu jako pozvánku do světa archeologie, s cílem představit veřejnosti nejčerstvější, i dosud nepublikované, archeologické objevy učiněné na území Prahy za poslední čtvrtstoletí a předvést nejen výsledky archeologické práce, ale také její metody, postupy i každodenní realitu záchranných archeologických výzkumů.

Otevření Palladia v centru Prahy

Na místě bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad na náměstí Republiky byl minulý čtvrtek za velkého zájmu obyvatel a návštěvníků města otevřen nový obchodně-kancelářský objekt pojmenovaný Palladium.
Celý rozsáhlý komplex vyrostl během necelých 3 let. Výstavbě předcházel náročný archeologický výzkum realizovaný v průběhu roků 2003 – 2006. Co do rozsahu největší plošný výzkum provedený v centru Prahy přinesl celou řadu důležitých poznatků o historickém vývoji této části města, které jsou v současné době ve stádiu základního zpracování.
Po výzkumu musela většina nalezených objektů z historické zástavby tohoto místa ustoupit realizované novostavbě (kasárna, kapucínský klášter, novoměstská zástavba). Za tohoto stavu tak prakticky zanikajícím úspěchem naší památkové péče je zachování a prezentace pozůstatků tří unikátních raně středověkých staveb z přelomu 12. – 13. století, pro něž se jako jediné našlo v záplavě obchodů, kanceláří a garáží místo.

Archeologie a rekonstrukce Senátu

V rámci výstavy Rekonstrukce sídla Senátu Parlamentu ČR, přístupné od 28. září do 30. listopadu 2007 ve výstavní síni Senátu na Valdštejnském náměstí v Praze na Malé Straně, presentuje NPÚ Praha výběr nálezů z rozsáhlého záchranného archeologického výzkumu, který zde v průběhu rekonstrukce prováděl v intervalu let 1997-2005. Nejvzácnější z nalezených předmětů – soubor 43 kusů tiskařských liter starších než rok 1588, spolu se špendlíky, však z bezpečnostních důvodů vystaven není. Výstavní síň Senátu, kterou naleznete na 1. nádvoří Valdštejnského paláce, je veřejnosti volně přístupná každý den od 9 do 16.30 hodin, o sobotách a nedělích od 10 do 16 hodin.

Pražská pohřebiště a hřbitovy

V rámci výstavy Pražská pohřebiště a hřbitovy, která proběhla na počátku roku 2006 v Sále architektů na Staroměstské radnici, byly prezentovány výsledky archeologického výzkumu ve Šporkově ulici čp. 322 na Malé Straně.

Počátky kamenného města

Vernisáž výstavy Počátky kamenného města v Sále architektů na Staroměstské radnici v Praze v listopadu 2003.

Výstava o rozvoji Prahy 2

Na podzim roku 2006 byly na výstavě o rozvoji Prahy 2 v rámci prezentace rekonstrukce areálu ČVUT na Karlově náměstí předvedeny některé výsledky archeologického a stavebně historického průzkumu areálu.

Archeologická expozice v hotelu Mandarin Oriental

Při příležitosti slavnostního zahájení provozu nového malostranského hotelu v Karmelitské ulici – hotel Mandarin Oriental, byla otevřena i (zatím provizorní) nevelká expozice ilustrující na základě archeologických nálezů bohatou historii areálu. Nálezy pocházejí ze záchranného výzkumu, který zde probíhal v letech 2003 – 2006.

Pražská pohřebiště a hřbitovy

V rámci výstavy Pražská pohřebiště a hřbitovy, která proběhla na počátku roku 2006 v Sále architektů na Staroměstské radnici, byly prezentovány výsledky archeologického výzkumu ve Šporkově ulici čp. 322 na Malé Straně.