Archeologický výzkum v místě bastionu sv. Markéty

Před zadáním projektu na rozšíření kapacity mateřské školky v Parléřově ulici, čp. 47a, (Praha 6 – Hradčany) bylo  nutné zodpovědět otázku,  zda  budova školky z padesátých let nestojí  v místech  zaniklého  barokního bastionu, jak naznačují ikonografické prameny. Zjišťovací archeologický výzkum proběhl ve dvou sondách v květnu a červnu roku 2023. Výzkum odkryl v obou sondách konstrukce  bastionu sv. Markéty (č. IX),  který byl  vystavěn mezi lety 1660 až 1668.


Praha 6, Parléřova čp. 47a. Prostor výzkumu se zakreslením budov MŠ a komunikací, geologických sond (J1 až J4), konstrukcí  bastionu dle stabilního katastru (světle) a jejich průběhu  dle výsledků výzkumu (Z03 a Z04, tmavě ). Sestavil E. Ditmar, překreslení S. Babušková.

Praha 6, Parléřova čp. 47a. Sonda S1, kresba i foto konečného stavu. Konstrukce bastionu Z03.  foto E. Ditmar, úprava S. Babušková.

Praha 6, Parléřova čp. 47a.  Sonda S 2, jihovýchodní roh sondy, konečný stav, pohled od západu. Vrstva 9 – hliněný násep staršího opevnění, vrstva 14 – archeologické podloží.  Foto E. Ditmar.

Praha 6, Parléřova čp. 47a.  Sonda S1, západní řez. Horizonty: A  – padesátá léta 20. stol.  (stavba školky), B – hliněný val staršího opevnění. Kresba E. Ditmar, úprava S. Babušková.

Praha 6, Parléřova čp. 47a.  Sonda S2,  foto a kresba půdorysu, konečný stav. Konstrukce bastiunu s cihelnou plentou  Z04. Kresba a foto  E. Ditmar, úprava S. Babušková.

Praha 6, Parléřova čp. 47a. Rekonstrukce hmoty bastionu  č.IX, se zakreslením polohy obou kopaných sond. Kresba ing. Hudák
fb-share-icon