Zjišťovací výzkum v areálu Benediktinského kláštera Břevnov

Vzhledem k záměru kláštera postavit na místě kotelnu, bylo cílem výzkumu  (listopad 2023),  ověřit či vyloučit  zde předpokládanou existence hrobů z  18. století,  kdy  budovy kláštera sloužily jako vojenský špitál. Dvě sondy  výzkumu položené v jihozápadním rohu dnešního klášterního areálu poměrně těsně navazovaly na budovu klášterní sýpky.

Umístění sond v areálu kláštera.

Sonda S1, pohled od západu. Přibližně metr pod povrchem jsme narazili na horní vrstvu hrobů.

Členové komise naslouchají výkladu vedoucího výzkumu M. Semeráda.

Po zjištění rozsahu hřbitova výzkum nepokračoval,  ostatky byly zakryty a zasypány. O ev. výstavbě kotelny v těchto místech  a nutném předstihovém  záchranném výzkumu bude jednáno. 
fb-share-icon