Další číslo Staleté Prahy

S mírným zpožděním se na trhu objevil další svazek, tentokrát první číslo ročníku XXXIX (2023). Z obsahu chceme upozornit hned na první článek, v němž Petr Uličný přinesl nový pohled na podobu zaniklého Zderazského hrádku na Novém Měst pražském. Autor při svých závěrech vyšel z nově identifikované kresby holandského malíře Roelandta Saveryho. Z dalších textů nelze opomenout vzpomínku na dlouholetého  člena redakční rady Staleté Prahy Petra Sommera, kterou předkládáme v celku.  

Roelandt Savary, cca 1610, hrad na Zderaze.

fb-share-icon