Další sborníky, časopisy …

Kozáková, R .– Havrda, J.Kozáková, R .– Havrda, J. 2009: Natura mění tvář aneb středověká Praha na cestě k modernímu městuVeronica 6, roč. 23, s. 1-4
natura_meni_tvar.pdf(2027.7 kB)

Kozáková, R. – Pokorný, P. – Havrda, J. – Jankovská, J.The potential of pollen analyses from urban deposits: multivariate statistical analysis of a data set from the medieval city of Prague, Czech RepublicVegetation History and Archaeobotany, volume 18, issue 6 (2009), pages 477-488
pollen_analyses.pdf(480.5 kB)

Jan Havrda – Michal Tryml:Několik poznámek k provádění stavebně historického průzkumu z pohledu archeologa,Svorník 4/2006
nekolik_poznamek_k_shp.pdf(215.7 kB)

Jan Havrda:Změny na parcele domu č.p. 248 v Liliové ulici na Starém Městě pražském: výsledky bioarcheologického výzkumu,Ve službách archeologie 2008/1, 171 – 188.
liliova_bioarcheologie.pdf(817.1 kB)

Michaela Wallisová:Interpretace historického dění na základě hmotných památek,O filosofii výchovy a filosofii provádějící, 1999
interpretace_historickeho_deni.pdf(62.7 kB)

Havrda, J. – Rykl, M. – Semerád, M. – Tryml, M.Kostel sv. Maří Magdaleny na Malé Straně
kostel_sv_mari_magdaleny.pdf(1843.5 kB)

Cymbalak, T.Na Národní třídě promlouvají dějinyDP kontakt / Časopis pracovníků Dopravního podniku hl. m. Prahy, roč. 14, č. 12/2009, 34-35.
dopravni_podnik.pdf(253.9 kB)

Jan Havrda:Příspěvek k raně středověkému opevnění Prahy,Archeologie ve středních Čechách 12/2008, 651 – 670
opevneni_prahy.pdf(1310 kB)

Š. Rückl. – J. Havrda – M. Tryml:Renaissance cesspit from Malá Strana in Prague,Studies in Post-Medieval Archaeology 2, 361-382
renesancni_jimka_angl.pdf(1535.7 kB)

Š. Rückl – J. Havrda – M. Tryml:Renesanční jímka z pražské Malé strany,Studies in Post-Medieval Archaeology 2, 361-382.
renesancni_jimka.pdf(803.8 kB)

Michaela Wallisová:Nejstarší dějiny Opatovic v písemných a archeologických pramenech,Documenta pragensia XVII., 1998
nejstarsi_dejiny_opatovic.pdf(67.5 kB)

Zdeněk Dragoun – Jan Havrda:Plaketa z kostela sv. Linharta,Průzkumy památek 1/1996
plaketa_z_kostela_sv_linharta.pdf(255 kB)