Jan Havrda – prameny

Havrda, J. 1995: Praha 2 – Vinohrady, Vocelova ulice čp. 935, nálezová zpráva o výzkumu 29/95 PÚPP. (10str., text (4 stran), plánová dokumentace situací (6 stran). Uloženo v archívu nálezových zpráv ARÚ AV ČR Praha, čj. 5589/95.

Havrda, J. 1995: Praha 1 – Malá Strana, Vlašská ulice čp. 336/III, nálezová zpráva o výzkumu 28/95 PÚPP. (18str., text (8 stran), databáze (1 strany), plánová dokumentace situací (6 stran), kresebná dokumentace nálezů (3 stran), fotografická dokumentace (1 strana). Uloženo v archívu nálezových zpráv ARÚ AV ČR Praha, čj. 5588/95.

Havrda, J. 1996: Praha 1 – Malá Strana, Nosticova ulice čp. 463/III, nálezová zpráva o výzkumu 20/96 PÚPP. (27str., text (8 stran), databáze (4 strany), plánová dokumentace situací (11 stran), kresebná dokumentace nálezů (5 stran). Uloženo v archívu nálezových zpráv ARÚ AV ČR Praha, čj. 5589/96.

Havrda, J. 1996: Praha 1 – Malá Strana, Nerudova ulice čp. 250/III, nálezová zpráva o výzkumu 37/95 PÚPP. (23str., text (10 stran), databáze (2 strany), plánová dokumentace situací (4 strany), kresebná dokumentace nálezů (6 stran), fotografická dokumentace (1 strana). Uloženo v archívu nálezových zpráv ARÚ AV ČR Praha, čj. 5588/96.

Dragoun, Zd. – Havrda, J. 1996: Zpráva o výsledcích záchranného archeologického výzkumu Praha 1 – Staré Město – KOLEKTORY NOVÁ RADNICE (Linhartská, U radnice, Mariánské nám., Platnéřská). Výzkum Pražského ústavu památkové péče č. 9/95 a 9/96, archiv archeologického oddělení SPÚHMP.

Havrda, J. 1997: Praha 1 – Staré Město, Karlova ulice čp. 184/I (Anenská ulice čp. 184/I), nálezová zpráva o výzkumu 24/96 PÚPP, (20 str., text (12 stran), databáze (2 strany), plánová dokumentace situací (5 stran), kresebná dokumentace nálezů (1 strana). Uloženo v archívu nálezových zpráv ARÚ AV ČR Praha, čj. 4032/98.

Havrda, J. 1997: Zpráva o výsledcích zjišťovacího archeologického výzkumu Praha 1 – Staré Město, KLEMENTINUM – HOSPODÁŘSKÝ DVŮR. Výzkum Pražského ústavu památkové péče č. 10/97, archiv archeologického oddělení SPÚHMP.

Havrda, J. – Podliska, J. 1997: Zpráva o předstihovém archeologickém výzkumu v objektu č.p. 387/III v Karmelitské ul., Praha 1 – Malá Strana.Výzkum PÚPP č. 23/97, archiv archeologického oddělení SPÚHMP.

Havrda, J. 1998: Praha 1 – Malá Strana, Maltézské náměstí čp. 484/III (Velkopřevorské náměstí čp. 484/III), nálezová zpráva o výzkumu 18/97 PÚPP (17 str., text (10 stran), databáze (2 strany), plánová dokumentace situací (3 strany), kresebná dokumentace nálezů (1 strana), fotografická dokumentace (1 strana). Uloženo v archívu nálezových zpráv ARÚ AV ČR Praha, čj. 1094/98.

Havrda, J. 1998: Praha 1 – Malá Strana, Šporkova ulice čp. 318/III, nálezová zpráva o výzkumu 9/97 PÚPP (43 str., text (19 stran), databáze (3 strany), plánová dokumentace situací (9 stran), kresebná dokumentace nálezů (8 stran), fotografická dokumentace (4 strany). Uloženo v archívu nálezových zpráv ARÚ AV ČR Praha, čj. 1093/98.

Havrda, J. 1998: Praha 1 – Staré Město, Uhelný trh pč. 1122, nálezová zpráva o výzkumu 5/98 PÚPP (168str.,Text (29 stran), databáze (15 stran), přírodovědné analýzy (13 stran), plánová dokumentace situací (14 stran), kresebná dokumentace nálezů (83 strany), fotografická dokumentace (14 stran). Uloženo v archívu nálezových zpráv ARÚ AV ČR Praha, čj. 2615/99.

Havrda, J. – Podliska, J. 1998: Archeologické vyhodnocení statických sond v Karmelitské ulici čp. 388/III a čp. 459/III, Praha 1 – Malá Strana.Výzkum PÚPP č. 23/98, archiv archeologického oddělení SPÚHMP.

Havrda, J. 1998: Geomorfologická a geologická charakteristika lokality. In Březinová, H. 1998 Archeologický výzkum v Lumbeho zahradě na Pražském hradě provedený v r. 1996. Nálezová zpráva, sv. I-VII. Archiv AÚ Praha, čj. 3035/98. 10-11.

Havrda, J. 2000: Praha 1 – Josefov, Maiselova ulice čp. 59/V, nálezová zpráva o výzkumu 5/00 PÚPP. 30 str., text (11 stran), databáze (2 strany), plánová dokumentace situací (7 stran), kresebná dokumentace nálezů (1 strana), fotografická dokumentace (9 stran). Uloženo v archívu nálezových zpráv ARÚ AV ČR Praha, čj. 10083/00.

Havrda, J. 2000: Praha 1 – Malá Strana, Ulice U Sovových mlýnů čp. 503/III, nálezová zpráva o výzkumu 10/00 PÚPP. 69 str., text (24 stran), databáze (8 stran), plánová dokumentace situací (15 stran), kresebná dokumentace nálezů (6 stran), fotografická dokumentace (13 stran), pylová analýza (3 strany). Uloženo v archívu nálezových zpráv ARÚ AV ČR Praha, čj. 10082/00.

Havrda, J. 2000: Investorská nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu. Praha 1 – Staré Město, Bílkova ulice čp. 855/I a 863/I. Výzkum PÚPP č. 17/98, archiv archeologického oddělení SPÚ HMP.

Havrda, J. – Omelka, M. 2000: Investorská nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu (I. etapa). Praha 1 – Staré Město, Rybná ulice čp. 693/I. Výzkum PÚPP č. 39/99, archiv archeologického oddělení SPÚ HMP.

Havrda, J. 2000: Středověké dlažby dokumentované na archeologických výzkumech na Starém Městě pražském. Grant MK „Historické kamenné dlažby“, archiv archeologického oddělení SPÚ HMP.

Havrda, J. 2000: Geomorfologické a geologické poměry Královské zahrady Pražského hradu. In.: Tomková, K.: Královská zahrada. Záchranné výzkumy v letech 1990 – 1999, archiv ARÚ AVČR č.j. 8508/99

Havrda, J. 2000: Podloží a půdní pokryv. In Kašpar V. 2000: Nálezová zpráva o zjišťovacím archeologickém výzkumu provedeném na parcele č. 288 na Karlově náměstí č. or. 17 Praha 2 – Nové Město. Archiv AÚ Praha, čj. 10075/00.

Havrda, J. 2001: Zpráva o zjišťovacím archeologickém výzkumu v objektu č.p. 385/III (Klášter Pražského Jezulátka) v Karmelitské ul. Praha 1 – Malá Strana.Výzkum SPÚHMP č. 4/01, archiv archeologického oddělení SPÚ HMP.

Havrda, J. 2001: Archeologické vyhodnocení zjišťovacích geologických vrtů v čp.477/III na Maltézském náměstí v Praze 1 – Malé Straně. Výzkum SPÚHMP č. 8/01, archiv archeologického oddělení SPÚ HMP.

Havrda, J. 2001: Hydrogeologické poměry Vyšehradu, archiv ARÚ AVČR č.j. 7565/01

Havrda, J. 2002: Zpráva o výsledcích zjišťovacího archeologického výzkumu Praha 1 – Staré Město, KLEMENTINUM čp. 1040/I. Zjišťovací sondy v r. 2001. Výzkum Pražského ústavu památkové péče č. 20/01, Archiv archeologického oddělení SPÚ HMP.

Čiháková, J. – Havrda, J. 2002: Praha 1 – Malá Strana, Malostranské náměstí č.p. 6/III, nálezová zpráva o archeologickém výzkumu SPÚ HMP č. 14/94. (31str., text (21stran), databáze (10 strany), plánová dokumentace situací (16 stran), kresebná dokumentace nálezů (13 stran), fotodokumentace (2 str.). Uloženo v archívu nálezových zpráv ARÚ AV ČR Praha, čj. 7884/02.

Čiháková, J. – Havrda, J. 2002: Praha 1 – Malá Strana, Malostranské náměstí č.p. 7/III, nálezová zpráva o archeologickém výzkumu SPÚ HMP č. 15/94 a 34/95. (str., text (59stran), databáze (15 strany), plánová dokumentace situací (28 stran), kresebná dokumentace nálezů (32 stran), fotodokumentace (4 str.). Uloženo v archívu nálezových zpráv ARÚ AV ČR Praha, čj. 7885/02.

Čiháková, J. – Havrda, J. 2002: Praha 1 – Malá Strana, Tomášská č.p. 518/III, nálezová zpráva o archeologickém výzkumu SPÚ HMP č. 32/94. (str., text (28 stran), plánová dokumentace situací (6 stran). Uloženo v archívu nálezových zpráv ARÚ AV ČR Praha, čj. 8760/02.

Havrda, J. 2002: Zpráva o výsledcích archeologického výzkumu, Praha 1 – Malá Strana, Břetislavova ul. čp. 517/III. Archiv archeologického oddělení SPÚHMP.

Havrda, J. 2004: Zpráva o výsledcích záchranného archeologického výzkumu, Praha 1 – Staré Město, Křížovnické nám. čp. 1040/I – KLEMENTINUM, (sklep u kostela Nejsv. Salvátora),výzkum č. 27/03, archiv archeologického oddělení NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze.

Havrda, J. 2004: Zpráva o výsledcích záchranného archeologického výzkumu, Praha 1 – Malá Strana, Břetislavova ul. čp. 304/III, 305/III, 306/III. Výzkum NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze č. 19/03, archiv archeologického oddělení NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze.

Tryml, M., – Havrda J. 2004: Praha 1, Malá Strana, Karmelitská ul. čp. 387/III, zpráva o výsledcích archeologického výzkumu závěru kostela sv. Maří Magdaleny. Výzkum NPÚ HMP č. 20/03.

Schneiderwinklová, P. – Široký, R. – Kočár, P. – Havrda, J. 2004: Olešovice – Úterý. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu při rekonstrukci silnice II/210. I. – Záchranný archeologický výzkum formou dohledu. ZIP o.p.s. 496/04.

Havrda, J. 2005: Nálezová zpráva – Praha 1 – Malá Strana, Břetislavova čp. 304/III, 305/III, 306/III, výzkum NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze č. 19/03. text (20 stran), plánová dokumentace situací (13 plánů), kresebná dokumentace nálezů (1 tab.), fotografická dokumentace (1 strana). Uloženo v archívu nálezových zpráv ARÚ AV ČR Praha, čj. 5443/05

Havrda, J. 2005: Geologické poměry. In Tryml, M. Praha 2 – Nové Město, Karlovo nám čp 307/II a čp. 269/II, Zpráva o archeologickém výzkumu. Výzkum NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze č. 15/05.

Havrda, J. 2006: Nálezová zpráva – Praha 1 – Staré Město, Liliová čp. 248/I, výzkum NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze č. 17/05. I. svazek – text (79 stran), II. svazek – seznamy a plánová dokumentace (87 plánů), III svazek – fotografická dokumentace (472 foto), IV. svazek kresebná dokumentace nálezů (222 tab.),.příloha CD. Archiv nálezových zpráv ARÚ AV ČR Praha, v.v.i. čj. 11413/08.

Cymbalak, T. – Havrda, J. – Tryml, M. – Stloukal, M. 2006: Praha 1 – Malá Strana, Sněmovní čp. 171/III. Nálezová zpráva o zjišťovacím archeologickém výzkumu. Výzkum NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze č. 2006/11, archiv archeologického oddělení NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze.

Cymbalak, T. – Havrda, J. 2006: Praha 1 – Hradčany, Úvoz čp. 163/IV. Nálezová zpráva o zjišťovacím archeologickém výzkumu. Výzkum NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze č. 2006/16, archiv archeologického oddělení NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze.

Cymbalak, T. – Havrda, J. – Hlavatý, J. – Kovář, M. 2006: Zpráva o výsledcích záchranného archeologického výzkumu, Praha 1 – Malá Strana, Tomášská čp. 20/III. Výzkum NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze č. 27/05, archiv archeologického oddělení NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze.

Havrda, J. – Rykl, M. – Tryml, M. 2006: Praha 1 – Malá Strana, Sněmovní ulice čp. 171/III (Palác Harbuval-Chamaré). Posouzení rizik záměru rekonstrukce objektu z hlediska archeologického a stavebně-historického. Nepubl. rukopis.

Havrda, J. 2006: Praha 1 – Malá Strana, Maltézské náměstí ppč. 1048, před čp. 474/III, nálezová zpráva archeologického výzkumu PUPP č. 2/96. Uloženo archiv NZ ArÚ AVČR čj. 11192/06 (17 str. textu, 6 plánů, 1 tabulka kreseb nálezů)

Cymbalak, T. – Havrda, J. 2006: Praha 1 – Hradčany, Úvoz čp. 163/IV, nálezová zpráva o zjišťovacím archeologickém výzkumu. Výzkum NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze č. 2006/16, archiv archeologického oddělení NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze.

Cymbalak, T. – Havrda, J. 2006: Praha 1 – Malá Strana, Malostranské nám. čp. 6/III, nálezová zpráva o zjišťovacím archeologickém výzkumu. Výzkum NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze č. 2006/15, archiv archeologického oddělení NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze.

Havrda, J. 2007: Praha 1 – Staré Město, U Obecního dvora čp. 800/I, nálezová zpráva o výzkumu NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze č. 2007/3. Archiv nálezových zpráv ARÚ AV ČR Praha, v.v.i. čj. 3398/08.

Havrda, J. 2007: Praha 1 – Staré Město, U Obecního dvora parc. č. 1032, nálezová zpráva o výzkumu NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze č. 2007/1. Archiv nálezových zpráv ARÚ AV ČR Praha, v.v.i. čj. 11417/08.

Havrda, J. 2007: Praha 1 – Malá Strana, Jánská čp. 317/III, nálezová zpráva o výzkumu NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze č. 29/05. Archiv nálezových zpráv ARÚ AV ČR Praha, v.v.i. čj. 11418/08.

Havrda, J. 2007:. Praha 1 – Malá Strana, Karmelitská ul. čp. 378/III, zpráva o archeologickém výzkumu NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze č. 2007/11. Archiv nálezových zpráv ARÚ AV ČR Praha, v.v.i. čj. 3389/08.

Havrda, J. 2008: Praha 1 – Malá Strana, Velkopřevorské čp. 488/III, nálezová zpráva o výzkumu NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze č. 2006/26. Archiv nálezových zpráv ARÚ AV ČR Praha, v.v.i. čj. 11416/08.

Havrda, J. 2008: Praha 1 – Malá Strana, Velkopřevorské čp. 489/III, nálezová zpráva o výzkumu NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze č. 2006/29. Archiv nálezových zpráv ARÚ AV ČR Praha, v.v.i. čj. 11415/08.

Havrda, J. 2008: Praha 1 – Malá Strana, Letenská čp. 594/III, nálezová zpráva o archeologickém výzkumu NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze č. 2007/10. Archiv nálezových zpráv ARÚ AV ČR Praha, v.v.i. čj. 3390/08.

Havrda, J. 2008: Praha 1 – Malá Strana, Mostecká čp. 282/III, nálezová zpráva o výzkumu NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze č. 4/2002. Archiv nálezových zpráv ARÚ AV ČR Praha, v.v.i. čj. 174/09.

Havrda, J. – Dragoun, Zd. 2008: Zpráva o archeologickém výzkumu v Anežském klášteře. Praha 1 – Staré Město, Anežské čp. 811/I, p.č. 898. Zpráva o výzkumu NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze č. 2007/24. Archiv nálezových zpráv ARÚ AV ČR Praha, v.v.i. čj. 11414/08.

Havrda, J. 2008: Praha 1 – Malá Strana, Fürstenberská zahrada – Valdštejnská ulice parc. č. 627, 628, 629, nálezová zpráva o výzkumu NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze č. 2006/18. Archiv nálezových zpráv ARÚ AV ČR Praha, v.v.i. čj. 1778/09.

Havrda, J. 2008: Praha 1 – Malá Strana, Mostecká čp. 276/III, nálezová zpráva o výzkumu NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze č. 2007/5. Archiv nálezových zpráv ARÚ AV ČR Praha, v.v.i. čj. 1866/09.

Havrda, J. 2008: Praha 1 – Staré Město, U Obecního dvora čp. 800/I, parc. č. 929, čp. 800/I, (zjišťovací sondy u čp. 804/I), nálezová zpráva o výzkumu NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze č. 2008/16. Archiv nálezových zpráv ARÚ AV ČR Praha, v.v.i. čj. 1867/09.

Havrda, J. 2008: Praha 1 – Malá Strana, Vítězná čp. 420/III – Újezd čp. 421/III, nálezová zpráva o zjišťovacím archeologickém výzkumu NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze č. 2008/1. Archiv nálezových zpráv ARÚ AV ČR Praha, v.v.i. čj.1868/09.

Havrda, J. – Staňková, V. 2008: Praha 1 – Nové Město, Františkánská zahrada parc. č. 665, nálezová zpráva o výzkumu NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze č. 2008/8. Archiv nálezových zpráv ARÚ AV ČR Praha, v.v.i. čj.1869/09.

Havrda, J. – Staňková, V. 2008: Praha 1 – Malá Strana, Karmelitská čp. 385/III, nálezová zpráva o výzkumu NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze č. 2008/15. Archiv nálezových zpráv ARÚ AV ČR Praha, v.v.i. čj. 1870/09.

Havrda, J.  2009: Praha 1 – Staré Město,Benediktská – Dlouhá parc. č. 702, nálezová zpráva o zjišťovacím výzkumu NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze č. 2009/8. Archiv nálezových zpráv NPÚ HMPč.j. 311-5183/10 a archiv nálezových zpráv ARÚ AV ČR Praha, v.v.i. př. č. TX-2010-4071.

Havrda, J. 2009: Praha 1 – Staré Město,Dlouhá čp. 721/I, ppč. 703, nálezová zpráva o zjišťovacím výzkumu NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze č. 2009/11. Archiv nálezových zpráv NPÚ HMP č.j. 311-5182/10, archiv nálezových zpráv ARÚ AV ČR Praha, v.v.i. TX-2010-4070.

Havrda, J. 2009: Praha 1 – Malá Strana, Jiřího Červeného ppč. 1044, nálezová zpráva o výzkumu NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze č. 2004/8. Archiv nálezových zpráv ARÚ AV ČR Praha, v.v.i. čj. 600/10.

Havrda, J. 2010: Praha 1 – Malá Strana, Karmelitská čp. 528/III, ppč. 378 nálezová zpráva o výzkumu NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze č. 2009/38, č.j.  311/14925/11. Archiv nálezových zpráv ARÚ AV ČR Praha, v.v.i. čj. 601/10.

Havrda, J. 2010: Praha 1 – Malá Strana, Na Kampě ppč. 742/1 a 744/1, nálezová zpráva o výzkumu NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze č. 2010/38 č.j. 311/14926/11. Praha.

Havrda J. 2010: Nálezová zpráva. Záchranný archeologický výzkum Praha 1 – Staré Město, Platnéřská ppč. 1103, Klementinum čp. 1040/I, výkop pro potrubí pro přívod vltavské vody do Klementina. Výzkum č. 2010/11 NPÚ v hl. m. Praze č.j. 311-9103/11, Praha.

Havrda J. 2010: Nálezová zpráva. Záchranný archeologický výzkum Praha 1 – Staré Město, Klementinum, Mariánské nám. čp. 1040/I, parc. č. 80, čerpadlová jímka (sonda S),Výzkum č. 2010/11 NPÚ v hl. m. Praze, č.j. 311-14847/11, Praha.

Havrda J. 2010: Nálezová zpráva. Záchranný archeologický výzkum Praha 1 – Staré Město, Klementinum, Mariánské nám. čp. 190/I, parc. č. 81, kanalizace ve východní části sever. křídla areálu (sonda T),Výzkum č. 2010/11 NPÚ v hl. m. Praze, č.j. 311-14848/11, Praha.

Havrda J. 2010: Nálezová zpráva. Záchranný archeologický výzkum Praha 1 – Staré Město, Klementinum, Mariánské náměstí čp. 190/I, parc. č. 81, kanalizace na východním dvoře areálu (sonda W),Výzkum č. 2010/11 NPÚ v hl. m. Praze, č.j. 311-14849/11, Praha.

Havrda J. 2010: Nálezová zpráva. Záchranný archeologický výzkum Praha 1 – Staré Město, Klementinum čp. 190/I, přípojky kanalizace, Mariánské náměstí ppč. 1105 (sondy Y a Z) a Platnéřská ppč. 1104 (sonda X), Výzkum č. 2010/11 NPÚ v hl. m. Praze, č.j. 311-14850/11, Praha.

Havrda, J. 2011: Nálezová zpráva. Záchranný archeologický výzkum Praha 1 – Staré Město, Klementinum, Mariánské náměstí čp. 190/I, parc. č. 81, Zrcadlová kaple (sondy A-R),Výzkum č. 2010/11 NPÚ v hl. m. Praze, č.j. 311-14848/11, Praha.

Havrda, J. 2011: Nálezová zpráva – zjišťovací archeologický výzkum. Praha 1 – Malá Strana, Říční čp. 445/III, ppč. 799. Výzkum č. 2011/01 NPÚ v hl. m. Praze, č.j. 311/14927/11, Praha.

Havrda, J. 2011: Nálezová zpráva. Praha 1 – Malá Strana, Karmelitská čp. 385/III. Výzkum č. 2011/36 NPÚ v hl. m. Praze, č.j. 311-14685/11, Praha.

Havrda, J.  2011: Nálezová zpráva. Praha 1 – Staré Město,Benediktská – Dlouhá čp. 1100/I, parc. č. 702. Výzkumu NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze č. 2009/13. č.j. 311/14928/11, Praha.

Havrda, J. 2012: Nálezová zpráva. Praha 1 – Malá Strana, Jánský vršek čp. 312/III. Výzkum č. 2012/04 NPÚ v hl. m. Praze,  Praha.

Havrda, J. 2012: Nálezová zpráva. Praha 1 – Staré Město, kostel sv. Ducha, Dušní ulice, ppč. 790, 1042 a 1045/2, výzkum NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze č. 2011/18,  Praha.

Havrda, J. 2012: Nálezová zpráva. Praha 1 – Staré Město, Seminářská ulice ppč. 1106 – vodovod, výzkum NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze č. 2011/35,  Praha.

Havrda, J. 2012: Praha 1 – Malá Strana,Hellichova čp. 464/III, nálezová zpráva o výzkumu NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze č. 2011/30.

Havrda, J. 2012: Nálezová zpráva. Záchranný archeologický výzkum Praha 1 – Staré Město, Klementinum čp. 1040/I, ppč. 80 a 84;  Křížovnická ul. ppč. 1100 a Platnéřská ul. ppč. 1104, výzkum NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze č. 2011/15.

Havrda, J. 2012: Nálezová zpráva. Praha 1 – Staré Město, Benediktská čp. 1100/I, ppč. 702, výkum NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze č. 2009/13,  Praha.

Havrda, J. – Semerád, M. 2012: Praha 1 – Staré Město – Bartolomějská čp 309/I, ppč. 317/1,   nálezová zpráva o zjišťovacím výzkumu NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze č. 2012/19.