Kaiserštejnský palác

Výzkum na nádvoří paláce čp. 37 na Malostranském náměstí z roku 1979 stojí na počátku
soustavného archeologického výzkumu Malé Strany. Proběhl v lednu a únoru za mrazů, které na Mostecku zastavily rypadla. Stavbu objevil Zvonimír Dragoun, výzkum vedl L. Hrdlička

a J. Draganová se přitom učila, „jak se to dělá“.

Výzkum byl kategorie ještě nižší, než záchranný. Perfektně jsme rozebírali pár tvrdě usmlouvaných kubíků v rohu a s bezmocí a smutkem sledovali, jak bagr trhá dřevěné konstrukce staveb 10.-12. století a boří objekty ještě starší, bez jakékoli možnosti dokumentace. Předpoklad, že analogie toho, co vidíme barbarsky ničit, je všude v okolních domech, se nepotvrdil. Dnes již víme, že dvůr paláce čp. 37 skrýval naprosto ojedinělou, stavem a rozsahem zachování jedinečnou mladohradištní situaci, zakonzervovanou pod románskou úpravou veřejného prostranství. Již nikdy jsme na nic podobného nenarazili. Na počátek soustavného archeologického výzkumu darovala Malá Strana historikům klenot. Nevyužili jsme ho. Proto, že – byl jednou jeden architekt, významný pracovník pražské památkové péče…..