Kostel sv. Jana Na Zábradlí

Praha – Staré Město, ulice Na Zábradlí čp.205/I

Nečekaně dobře zachovalé zbytky raně středověké sakrální stavby jsme měly možnost zkoumat na začátku roku 2001, při nenápadné rekonstrukci suterénních prostor staroměstského činžovního domu v ulici Na Zábradlí. Lokalizace starobylé kostelní stavby v těchto místech byla tradičně známa. V roce 1896 však byla celá stavba kompletně zbořena a nahrazena civilní novostavbou. Velkým překvapením však bylo, že ve všech suterénních místnostech se po odstranění podlahových úrovní objevily dobře zachovalé základové partie této stavby a kostelního hřbitova. Na základě stavební typologie byl vznik kostela kladen do širšího úseku 12. století.

Zásadním poznatkem výzkumu bylo zjištění existence starší sakrální stavby z úseku přelomu 11. a 12. století, která předcházela románské tříapsidové stavbě. Zachovány zůstaly nevelké zbytky základů apsidy a jižní obvodové stěny z prosté jednolodní stavby. Nejspíše po polovině 12. století byl starší stavba zbořena a na stejném místě vystavěna architektonicky náročnější románská centrála. K západnímu průčelí stavby byla ještě románskou stavební technikou připojena patrně kvadratická přístavba, jejíž přítomnost byla doposavad neznáma. Významným způsobem se do jeho podoby zapsalo gotické období, kdy stavba ztratila vlastnickou funkci a stala se kostelem farním. Západní část románské stavby byla v této době zbořena a nahrazena větší obdélnou lodí, ke které se později připojovaly různé přístavky. Důležitou součástí celého areálu bylo i pohřebiště, umístěné nejen v rámci vlastního interiéru lodi, ale též vně stavby, kde vznikl postupem doby farní hřbitov. Stavební vývoj kostela byl ukončen jeho zrušením za josefínských reforem na konci 18. století.