Matyáš Kapic – bibliografie

Diplomová práce
Kapic, M. 2023: Proměny centra v zázemí středověké Prahy: Hradiště Praha-Vinoř. Nepubl.
diplomová práce, Ústav pro archeologii FF UK. Praha.