Michaela Selmi Wallisová – bibliografie

Diplomní práce:
K problému využití dřeva v raném středověku. Praha: Universita Karlova 1994, nepubl..

Disertační práce:
Změna struktury osídlení na území Nového Města pražského ve 12.-14.století,nepubl.

Monografie:
Čtyřicet let v podzemí . Výstava ke 40. výročí založení archeologického oddělení Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v hlavním městě Praze, ( spoluautoři Bureš, M. – Čiháková, J. – Dragoun, Z. – Havrda, J. – Kovář, M. – Omelka, M.– Tryml. M. – Selmi Wallisová, M.), Praha 2005, [publikace k výstavě].

Odborné příspěvky:
Pražské nálezy koželužen, Archaeologica historica 20, 1995, 623-628
Tmaň, okres Beroun – metoda výzkumu a její výsledky. Spoluautoři: V. Matoušek, I. Sýkorová, K. Štaud, Archeologické rozhledy XLVIII, 1996, 384-403.
Nejstarší dějiny Opatovic v písemných a archeologických pramenech. Documenta pragensia XVII., 37-42, 1998
Předběžná zpráva o 1. etapě záchranného archeologického výzkumu v prostoru býv. židovského hřbitova ve Vladislavově ulici na Novém Městě pražském, Archeologica Pragensia 14, 141-148, 1998
Digitalizovaná mapa archeologických terénů v Pražské památkové rezervaci, spoluautor: M. Omelka, Archeologica Pragensia 14, 205-208,1998
Interpretace historického dění na základě hmotných památek. In: O filosofii výchovy a filosofii provádějící – sborník prací věnovaný univ. Prof. PhDr. Jaroslavě Peškové k jejím 70. narozeninám, 1999, 143-147
Předběžná zpráva o záchranném archeologickém výzkumu v letech 1997-2000 na židovském hřbitově ve Vladislavově ulici na Novém Městě pražském. Archeologica pragensia 16,73-97, 2002
Výzkum v ulici Na Slupi. Výroční zpráva 2005, 72-76, 2006
Aplikace GIS při zpracování archeologického výzkumu v Židovské zahradě. Spoluautor: D. Klein, Archeologica pragensia 18, 2006
Útržky textilu z „Jámy“. Spoluautor: V. Otavská. Archeologica pragensia 18, 2006

Jednotlivé příspěvky v Pražském sborníku historickém..

 1. Praha 1 – Malá Strana, Nostická zahrada. In: Archeologický výzkum v Praze 1992 – 1994 (ed. Zd. Dragoun), Pražský sborník historický 28, 1995, 230.
 2. Praha 1-2 – Nové Město, křižovatka Spálená x Lazarská, ppč. 2387. In: Archeologický výzkum v Praze 1992 – 1994 (ed. Zd. Dragoun), Pražský sborník historický 28, 1995, 246.
 3. Praha 1 – Nové Město, Opatovická ul. čp. 1661/II, In: Archeologický výzkum v Praze 1992 – 1994 (ed. Zd. Dragoun), Pražský sborník historický 28, 1995, 247
 4. Praha 1 – Nové Město, Pštrossova ul. čp. 192/II a 193/II, Spoluautor M. Tryml. In: Archeologický výzkum v Praze 1992 – 1994 (ed. Zd. Dragoun), Pražský sborník historický 28, 1995, 248-9.
 5. Praha 2 – Nové Město, Karlovo náměstí čp. 2/II. In: Archeologický výzkum v Praze 1992 – 1994 (ed. Zd. Dragoun), Pražský sborník historický 28, 1995, 253.
 6. Praha 1 – Staré Město, Konviktská ul. čp. 1005/II. Spoluautor J. Havrda. In: Archeologický výzkum v Praze 1995 – 1996 (ed. Zd. Dragoun), Pražský sborník historický 30, 1998, 272.
 7. Praha 1 – Nové Město, Opatovická ul. před čp. 1661/II. In: Archeologický výzkum v Praze 1995 – 1996 (ed. Zd. Dragoun), Pražský sborník historický 30,1998, 283
 8. Praha 1 – Nové Město, Opatovická ul.čp. 1659/II. In: Archeologický výzkum v Praze 1995 – 1996 (ed. Zd. Dragoun), Pražský sborník historický 30, 1998, 283
 9. Praha 1 – Nové Město, Pštrossova ul. před čp. 201/II. In: Archeologický výzkum v Praze 1995 – 1996 (ed. Zd. Dragoun), Pražský sborník historický 30, 283
 10. Praha 1 – Nové Město, Voršilská ulice- Ostrovní ul. In: Archeologický výzkum v Praze 1995 – 1996 (ed. Zd. Dragoun), Pražský sborník historický 30, 1998, 286.
 11. Praha 1 – Staré Město, Týnský dvůr., čp. 640/I. In: Archeologický výzkum v Praze 1995 – 1996 (ed. Zd. Dragoun), Pražský sborník historický 30, 1998, 281
 12. Praha 2 – Nové Město, Karlovo náměstí. In: Archeologický výzkum v Praze 1995 – 1996 (ed. Zd. Dragoun), Pražský sborník historický 30, 1998, 287
 13. Praha 6 – Dejvice, V Šáreckém údolí čp. 369. In: Archeologický výzkum v Praze 1995 – 1996 (ed. Zd. Dragoun), Pražský sborník historický 30, 1998, 290-291.
 14. Praha 1 – Nové Město, Na poříčí čp. 1067/II. In: Archeologický výzkum v Praze 1997 – 1998 (ed. Zd. Dragoun), Pražský sborník historický 32, 2000, 379
 15. Praha 1 – Nové Město, Ostrovní ulice čp. 125/II. Spoluautor: J. Podliska. In: Archeologický výzkum v Praze 1997 – 1998 (ed. Zd. Dragoun), Pražský sborník historický 32, 2000, 380
 16. Praha 1 – Nové Město, Vladislavova čp. 1390/II a 76/II. In: Archeologický výzkum v Praze 1997 – 1998 (ed. Zd. Dragoun), Pražský sborník historický 32, 2000, 385-386
 17. Praha 1 – Nové Město, V jirchářích, Pštrossova, Opatovická, Ostrovní, Křemencova. In: Archeologický výzkum v Praze 1997 – 1998 (ed. Zd. Dragoun), Pražský sborník historický 32, 2000, 386.
 18. Praha 1 – Nové Město, Národní třída čp. 37/II. Spoluautor: J. Podliska . In: Archeologický výzkum v Praze 1999 – 2000 (ed. Zd. Dragoun), Pražský sborník historický.
 19. Praha 1 – Nové Město, Vladislavova čp. 1390/II a 76/II. In: Archeologický výzkum v Praze 1999 – 2000 (ed. Zd. Dragoun), Pražský sborník historický.