Petrská – Mlynářská

Druhá fáze archeologického výzkumu rozsáhlého sídlištního komplexu u románské basiliky sv. Petra na Poříčí na Novém Městě pražském proběhla v letech 1988 – 1990. Poslední etapa, která se zaměřila na severní okraj sídliště, pak v letech 1992 1993. Důležité informace o rozsahu osídlení poskytly také další výzkumy a dokumentace výkopů inženýrských sítí v ulicích Petrské, Samcově a Biskupské.

Odkrytý sídlištní areál tvořil samostatnou část širšího pražského pravobřežního podhradí až do konstituování Starého Města. Po výstavbě staroměstské fortifikace ve30.-40.letech13. století leželo sídliště cca 0,5 km za hradbami. Význam lokality určený geograficky výhodnou polohou při Bubenském brodu přes Vltavu s křižovatkou dálkových komunikací podtrhuje románská basilika situovaná v opevněném areálu a svědectví psaných pramenů, které dokládají specifický význam kostela sv. Petra pro německou komunitu ve středověké Praze.