Překvapení Na Perštýně

Výkopy inženýrských sítí jsou jednou z mála možností, jak v centrech historických měst prozkoumat situaci pod dlažbou rušných ulic a náměstí. Jejich důsledné sledování je proto pro archeology jednou z priorit, bohužel případů, kdy se pod městskou dlažbou podaří zachytit terény neporušené inženýrskými sítěmi, je čím dál méně. Překvapení nás proto čekalo na Starém Městě v ulici Na Perštýně (naproti OD Tesco) při sledování výkopu pro rekonstrukci vodovodního řadu. Pod dlažbou vozovky se ve stěnách výkopu objevily zděné konstrukce a vzápětí i terénní vrstvy. Vzhledem k poloze výkopu na hranicích Starého Města nebyla obecná interpretace nálezu obtížná, jde o konstrukce opevnění Starého Města.

To nechal vystavět před polovinou 13. století král Václav I. Tak jak výkop postupoval od Národní třídy směrem do centra Starého Města, byly postupně odkryty: nejprve část konstrukce (můstku?) v zasypaném příkopu, poté vyzdění vnitřní stěny příkopu a nakonec i základy zdi opevnění. Jak dokládá nález valounkové dlažby, výkop pravděpodobně prošel prostorem branky jedné z věží.
Překvapením je nejen míra dochování konstrukcí, ale i jejich umístění bezprostředně pod současnou úrovní (úroveň výstavby hradby je pouze o 60 cm níže než dnešní dlažba).