Staletá Praha

Havrda, J. – Tryml, M.Kláštery magdalenitek a dominikánů u sv. Maří Magdalény na Malé Straně v Praze (příspěvek archeologie k poznání jejich podoby)Staletá Praha 25, 2009/2, 26-46
klastery_magdalenitek.pdf(1600.1 kB)

Cymbalak, T. – Řehák, J. ml.Zásobování vodou u jednoho novověkého domu na Malé Straně v PrazeStaletá Praha 25, 2009/2, 66–80
zasobovani_vodou.pdf(1019.4 kB)

Cymbalak, T. – Podliska, J.Nové objevy raně středověkých komunikací na Malé Straně v Praze (příspěvek k poznání komunikační sítě podhradí Pražského hradu)Staletá Praha 25, 2009/1, 31–40
komunikace_ms.pdf(597.9 kB)

Havrda, J. – Tryml, M.Středověké dlažby na Starém Městě pražském. Příspěvek archeologie k poznání historických komunikacíStaletá Praha 2009/1, roč. 25. s. 41- 52
dlazby.pdf(821 kB)

Jaroslav Podliska – Jan Havrda – Miroslav Kovář:Dům čp. 249/III,Staletá Praha 24/2003
dum_cp249_v_nerudove_ulici.pdf(1726.9 kB)