Výstava Královský sňatek

Ve dnech 4. 11. 2010 – 6. 2. 2011 probíhá v domě U zvonu na Staroměstském náměstí výstava Královský sňatek, která byla realizována u příležitosti 700. výročí svatby Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského a nástupu Lucemburků na český trůn.

Hlavními pořadateli jsou Galerie hlavního města Prahy, Muzeum hlavního města Prahy a Archiv hlavního města Prahy, dále se na ní podílela celá řada našich předních odborných institucí, zejména Ústav dějin umění AV ČR. Těžiště výstavy tkví v přiblížení aktérů lucemburského nástupu v Čechách a v představení dvorské kultury doby kolem přelomu 13. a 14. století . Ta je prezentována špičkovými výtvory dobového zlatnictví, iluminovanými rukopisy, mincemi, sochařskými výtvory a dalšími exponáty. Mnohé z nich byly zapůjčeny z ciziny a mezi nimi nechybí i artefakty, které jsou vystaveny poprvé mimo zemi svého uchovávání. Dům U zvonu, v němž je výstava instalována, je zcela organickou součástí expozice.
V samostatné části výstavy je zobrazena Praha a život v ní ve sledovaném období. Zejména na přípravě této části se podíleli pracovníci Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v hlavním městě Praze. Duchovní prostředí a hmotná kultura doby je představena i řadou předmětů, nalezených při archeologických výzkumech naší instituce.
Výstava je provázena obsáhlým a reprezentativním dvoudílným katalogem, dostupným i v anglické verzi.