Zbraslav – zámek

Výzkum v areálu bývalého Zbraslavského kláštera, probíhající v rámci stavebních úprav v areálu prakticky po celou dekádu (M. Tryml, H. Ječný), zachytil téměř souvislé osídlení
lokality od neolitu až po zničení kláštera. Závěrečná etapa výzkumu proběhla u kostela sv. Jakuba (Zd. Dragoun).