Mgr. Matyáš Kapic

od 2016 studium obrou Archeologie pravěku a středověku na FF UK

2017-2023 terénní a dokumentační práce na archeologických výzkumech v Praze

od 2024 archeolog v NPÚ ÚOP v Praze

Pracovní specializace:

  • dokumentace a monitoring archeologických památek mimo pražskou památkovou rezervaci
  • centrální místa raného středověku a jejich zázemí
  • formování raného přemyslovského státu perspektivou archeologie

Bibliografie: