Author: Matyáš Kapic

Vyhodnocení povrchové prospekce z ostrožen Kamenný stůl a V Obůrkách v Praze-Vinoři

Městská část Praha-Vinoř a její okolí patří mezi území, která jsou již delší dobu v popředí zájmu archeologického bádání vícero odborných institucí. Z katastru této obce je díky tomu známo již mnoho významných památek archeologické povahy, mezi nimž v poslední době vynikají zejména v loňském roce odkryté pozůstatky rondelu z mladší doby kamenné, dále pak přemyslovské hradiště nacházející se v bažantnici jihovýchodně od dnešní Vinoře a nedávno zkoumané relikty vrcholně středověké až novověké tvrze v prostoru hospodářského dvora náležícího k Vinořskému zámku.

celý článek >