Výročí oprav Nového Hradu u Kunratic

Oprava proběhla ve spolupráci a s výraznou podporou Magistrátu hl. m. Prahy. Příprava stavební akce začala v roce 2012 a skončila v září 2013. Odbor archeologie prováděl po celou dobu záchranný archeologický výzkum a odborný dohled nad prováděnými pracemi.

Hlavní částí oprav bylo odstranění náletových dřevin a následná sanace a doplnění narušených částí zdiva. Koruny zdí pak byly zabezpečeny travním drnem. Ve stejné době probíhala stavba nového dřevěného mostu. V celém areálu hradu a obléhacího tábora byly umístěny nové informační tabule. 28. září 2013 proběhlo slavnostní zakončení oprav a otevření nového mostu.

V další fázi proběhly i práce na ochranu unikátního obléhacího tábora před nevhodným návštěvnickým provozem, zvláště ježděním cyklistů v prostoru tábora. Důležitá je i následná údržba pozůstatků hradu a obléhacího tábora, která se daří i díky vstřícné spolupráci s Oddělením péče o zeleň Magistrátu hl. m. Prahy.

fb-share-icon