Podzimní škola archeometrie, Olomouc (9.–10. 9. 2021)

V závěru minulého týdne se konalo první mezioborové setkání vědeckých pracovníků zabývajících se různými disciplínami v rámci práce s archeologickými terénními situacemi a nalezenými předměty. Organizace akce se ujaly Katedra geologie a Katedra analytické chemie z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (koordinátor RNDr. Lukáš Kučera, Ph.D.). Partnery setkání byly Národní památkový ústav, muzeum popularizace vědy Univerzity Palackého nazvané Pevnost poznání a řešitelé projektu ARTECA.

Naše pracoviště, v kooperaci s OA NPÚ Ostrava, ARÚ AV Praha v.v.i. a Katedrou botaniky PřF UK, prezentovalo dva příspěvky: sdělení o mezioborovém přístupu při výzkumu kulturní památky Interdisciplinární výzkum středověké tvrze a mostu z Jinonic dokumentace, dendrochronologie, konzervace a námět na výslednou prezentaci a stručné shrnuti a diskusně laděný pohled na Aplikace environmentálních metod v pražské archeologii na příkladech z praxe Odboru archeologie NPÚ ÚOP v Praze.

Společně s jinými jsou zmíněné příspěvky přístupné na stránkách https://archeometrie2021.upol.cz. Přesto si je dovolujeme nabídnout k přečtení i zde

fb-share-icon