Středověký most z Jinonic

V letošním roce byly ukončeny několikaměsíční stabilizační a konzervátorské činnosti, jež se soustředily na vzácný nález dřevěných prvků vrcholně středověkého stáří. Základová partie mostní konstrukce z poloviny 14. století byla odhalena v souvislosti s realizací záchranného archeologického výzkumu, jež se v roce 2018 konal v areálu jinonického dvora.

(viz http://archeopraha.cz/archeologicky-vyzkum-na-jinonickem-zamku,

http://archeopraha.cz/objev-stredoveke-tvrze-na-jinonickem-zamku-pohled-na-prubeh-akce-ktera-zacala-pred-rokem)

Stručná prezentace vybraných výsledků získaných v průběhu zmíněné terénní akce, byla posledně předložená v průběhu Podzimní školy archeometrie (http://archeopraha.cz/podzimni-skola-archeometrie-olomouc-9-10-9-2021).

http://www.archeopraha.cz/wp-content/uploads/2022/03/2018_archeologie_funkce_lidi.pdf

fb-share-icon