Středověké podlahy

V pondělí 26. dubna 2010 byla vernisáží ve výstavní minisíni pražského NPÚ zahájena výstava s názvem Středověké podlahy z kostela sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech a z Břevnovského kláštera. Podnětem k jejímu uspořádání bylo zrestaurování dvou partií podlah vyzvednutých in situ na starších výzkumech zmíněných lokalit.

Zhotovené postery: